O obci

Historie a památky

Obec Sadov sestává z částí: Sadov, Bor, Lesov, Podlesí a Stráň. Historie těchto míst je spojena s osidlováním celého karlovarského kraje. Prvními soustavnými osídlenci kraje byli Slované. Archeologické nálezy pocházejí z 9. století a první písemná zmínka (o Sedlci) je z roku 1086. Ve 13. století dochází k postupné germanizaci oblasti ( první kolonizační vlna německá).

Vliv Němců byl potlačen během husitských válek. Po jejich skončení však přichází druhá a po skončení třicetileté války třetí kolonizační vlna. Proces germanizace byl v naší oblasti ukončen hromadným odsunem Němců po 2. světové válce ( v roce 1930 tvořili Němci 92 % obyvatelstva karlovarska).

Vývoj osídlování území, na kterém leží naše obec, trvá zhruba 1 000 let. První písemné zmínky o jednotlivých částech obce se objevují až později.

Bor

Původní název Haid odvozen od „ auf der Heide“ – mýtina s vřesem

První písemné zmínky jsou z roku 1369, kdy byl Bor pod loketským panstvím. V roce 1428 ovládl zdejší území husita Jakoubek z Vřesovic. Později se zde střídali Šlikové, Schoenburgové, Sachsen-Lauenburgové a Bádenští. Do roku 1975 byla obec samostatná, pak byla integrována do Sadova.

 • Kostel sv. Máří Magdalény

  Nejstarší a nejhodnotnější památkou na území Sadova je kostel sv. Máří Magdalény stojící na návsi uprostřed vsi Bor.

  Více info
 • Pomník obětem 1. světové války

  Pomník byl postaven v roce 1925 na prostranství u kostela Máří Magdalény. Pozdejil byl přeměně na pomník obětem 1. a 2. světové války.

  Více info

  Sadov

  Původní název Sodau pravděpodobně jako „ves nad potokem“

  První zmínky pocházejí z roku 1523. Život v obci ovlivnila především naleziště kaolinu (Zettlitzer Kaolinwerke – Sedlecké kaolinové závody) a uhelné doly LEOPOLD a FRISCH GLUCK.

  Obec byla zprvu samostatná, v letech 1872 – 1913 je vedena pod Podlesím. Průmysl však posílil Sadov natolik, že v roce 1930 je již vedená jako samostatná , aby postupně k sobě integrovala okolní obce.

  • Kaple

   Pozdně barokní obecní kapli nechal postavit v roce 1788 zdejší chalupník Andreas Funk z čp. 8 na návrší uprostřed obce. Roku 2010 proběhla její rekonstrukce.

   Více info
  • Smuteční buk

   Roste jihovýchodně od místní základní školy. Buk je chráněn od roku 2014 jako dendrologicky cenný taxon s významným vzrůstem.

   Více info

   Lesov

   Původní název Lessau

   Nejstarší zmínky pocházejí z roku 1523. Původně byl Lesov zemědělský dvůr pod ostrovským panstvím.
   Od 18 stol. se západně od obce těžilo hnědé uhlí. Při stavbě železnice byly doly zasypány. V roce 1873 založil Franz Schmidt porcelánku, kterou v roce 1919 převzali jako porcelánku CONCORDIA bratři Lowové. V roce 1927 založil Josef Lenhart další porcelánku SCHNEIDER ( dnešní vývojový závod ). Obec spadala v letech 1872 – 1913 pod Bor. Potom byla samostatná a od roku 1950 je vedena pod Sadovem.

   Podlesí

   Původní název Halmgrun

   První zmínka se objevuje v roce 1557. Od roku 1930 je obec vedena pod Sadovem.

   Stráň

   Původní název Elm

   První písemná zmíňka se objevuje roku 1525. Sídlo bylo zřejmě založeno na křižovatce odchodní cesty z Ostrova do Radošova. Spadalo pod Šlikovské panství. Původně samostatná obec byla v letech 1960-1970 spravována obcí Bor. V roce 1970 byla spolu s Borem integrována pod Sadov.

   • Kaple

    Novodobá obecní kaple byla postavena v roce 1890 v horní části bývalé svažité návsi uprostřed vsi Stráň. V roce 2010 přistoupila obec Sadov k částečné rekonstrukci zchátralé kaple.

    Více info
    Karlovarský kraj - logo Živý kraj - logo Ministerstvo pro místní rozvoj - logo Ministerstvo pro místní rozvoj - logo

    Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.
    © 2024 Obec Sadov