E-podatelna

Elektronická podatelna zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu nebo do datové schránky.

E-mail
podatelna@sadov.cz
Datová schránka:
vzdbbke
 • Přijímá podání s i bez elektronického podpisu.
 • Datové soubory jsou přijímány ve formátech: txt, html, doc, rtf, pdf, xls, jpeg, tiff, htm, docx, xlsx, tif, png, jpg, odt, ods, gif, xml, zfo, msg, eml, p7s, mp3, wav, mpeg, mpg.
 • Oznámení obsahující škodlivý kód (vir, spyware apod.) nebudou dále zpracovávána a podávající bude o této skutečnosti vyrozuměn.
 • Maximální velikost přijaté e-mailové zprávy elektronickou podatelnou může být z technických důvodů 9 MB. Datové soubory větší velikosti je nutné zaslat na datovém nosiči, případně jej doručit osobně.
 • Po vyzvednutí oznámení z e-mailové schránky úřadu dostane podávající zprávu o doručení.
 • Je – li oznámení opatřeno certifikovaným elektronickým podpisem, ověřuje se platnost tohoto podpisu.
 • O případné neplatnosti podpisu je odesilatel vyrozuměn a dále se oznámení nezpracovává.
 • Po kontrole čitelnosti, úplnosti a postoupení k vyřízení dostane podávající potvrzení o podání.
 • Veškerá tato komunikace je směrována na elektronickou adresu, z níž je podání odesláno.
 • Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu, a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu dokumentu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Seznam právních předpisů, dle kterých je možné vůči Obci Sadov činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití elektronického podpisu:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona; nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Karlovarský kraj - logo Živý kraj - logo Ministerstvo pro místní rozvoj - logo Ministerstvo pro místní rozvoj - logo

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.
© 2024 Obec Sadov