Obecní úřad

Změna systému nakládaní s odpadem ve správním území obce Sadov – door-to-door

Náklady na likvidaci a svoz odpadů začínají být pro nás všechny velmi vysoké. Obec v současné době dotuje odvoz a likvidaci odpadu nemalými finančními prostředky, a to není v souladu s řádnou ekonomikou obce. Během příštích let bude vzhledem k přísným normám stanovených v zákoně o odpadech nárůst finančních prostředků ještě mnohem vyšší. Naším úkolem je najít takovou cestu, která nám sníží celkovou finanční zátěž v oblasti odpadového hospodářství, ale zároveň nepřeneseme tyto náklady na vaše rodinné rozpočty. Od roku 2024 přejdeme v oblasti odpadového hospodářství na systém door – to door. Než si na nový systém zvykneme, tak musíme vzájemně spolupracovat a odstranit prvotní problémy a nedostatky. Systém door – to – door se bude týkat lokalit, kde je zástavba tvořená rodinnými domy.

Cílem je snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládku a naopak zvýšit objem recyklovatelného odpadu, především bio odpadu, která tvoří kolem 60% komunálního odpadu. Tento systém je zároveň opatřením proti možnému navyšování poplatku za svoz odpadu ve střednědobém horizontu. Všechny zapojené domácnosti v rodinných domech obdrží zdarma tři nové popelnice na tříděný odpad o kapacitě 240l – žlutou na plast a kovy, modrou na papír a hnědou na bioodpad. Rok 2024 bude rokem zkušebním, kdy se bude tento systém zavádět. Po zavedení nového systému dojde od roku 2025 ke změně ve svozu komunálního odpadu, kdy tento bude svážen jen s četností 1 x 14-dní a týdenní svozy budou zrušeny.

Co je cílem systému?

Cílem rozmístění nádob do domácností je tedy zvýšit míru třídění tak, abychom na skládku ukládali co nejméně komunálního odpadu a nezatěžovali tak zbytečně jednak životní prostředí a jednak svoje peněženky. A také se snažíme, aby pro vás to zvýšené úsilí s tříděním bylo co nejpohodlnější a nemuseli jste s každým vytřízeným odpadem docházet příliš daleko! Protože je prokázáno, že čím vzdálenější mají lidé kontejnery od domu, tím se snižuje jejich ochota třídit. Navíc díky zvýšenému třídění plastů, kovů, papíru i skla pak obec dostává i vyšší odměny za separaci odpadu od společnosti EKO-KOM, a ty pak obec může použít na doplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, na který musí stále doplácet.

Jak bude systém fungovat?

Svoz odpadů (s platností od roku 2024) je naplánován tak, že papír a plast bude svážen 1x za měsíc. Hnědé nádoby s bioodpadem budou od dubna do konce listopadu sváženy 1x za 14 dní (dle následných zkušeností bude možná úprava na 1 x týdně), v zimním období, tj. prosinec až konec března pak 1x za měsíc. Svoz komunálního odpadu zůstává v roce 2024 stejný, od roku 2025 bude svoz poze 1 x za 14 dní. Každá zapojená domácnost obdrží svozový kalendář, podle kterého se budou nádoby chystat před dům a barevný návod, co do které nádoby patří.

Nechci nádoby u domu, můžu třídit jako doposud?

Zatím ano. Systém se zavádí prozatím dobrovolně pro všechny rodinné domy v naší obci a tomu se přizpůsobuje i systém svozů. V rámci zavádění třídění odpadu z domova však postupně budou rušena hnízda s kontejnery na separovaný odpad a do budoucna bude tento systém povinný. Pokud však využíváte doma kompostér, nebo například neprodukujete plastový či papírový odpad, není nutné si nádoby objednat. Není tedy povinnost využívat všechny druhy nádob, pokud daný odpad vaše domácnost neprodukuje. Pokud někdo nemá zájem zapojit se do systému a podílet se na snížení množství směsného komunálního odpadu, bude muset počítat od roku 2025 se zvýšenými náklady za vývoz černé nádoby (komunální odpad). Upozorňujeme, že povinnost třídit odpad ukládá občanům zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.

Zůstanou v obci tzv. sběrná hnízda?

Tzv. sběrná hnízda nadále zůstanou, ale jejich počet bude snížen. Zmizí z exponovaných míst, kam odkládají odpad i kolemjedoucí a vzniká zde velký nepořádek. Ve všech lokalitách zůstanou zachovány kontejnery na sklo. Důvodem snížení počtu sběrných hnízd je, že již nebude potřeba taková kapacita, neboť každý si bude třídit odpad u svého domu. Zároveň se tak zamezí zneužívání, ke kterému dosud docházelo.

Finanční efekt pro občana?

Pokud budou domácnosti poctivě třídit, sníží tak razantně objem směsného komunálního odpadu v černé nádobě a tím se do budoucna předejde dramatickému zvyšování poplatků za likvidaci odpadu.

Proč to děláme?

  • Nutí nás k tomu změna legislativy v oblasti zákona o odpadech – tato nařízení jsou daná a my je neovlivníme.
  • Děláme to pro Vás občany, abychom Vám nevysáli Vaše peněženky.

Závěr

Nebojte se, budeme Vám nápomocni a společně vše dotáhneme do zdárného konce. Po zkušebním roce 2024 budeme již fungovat zcela bez problémů v zavedeném systému.

Občané si mohou nádoby na systém door-to-door objednat na obecním úřadu v době úředních hodin. Nádoby budou předány na základě smlouvy o výpůjčce.

Karlovarský kraj - logo Živý kraj - logo Ministerstvo pro místní rozvoj - logo Ministerstvo pro místní rozvoj - logo

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.
© 2024 Obec Sadov