Aktuality z naší obce

Mění se systém platby za komunální odpad - Zaregistrujte se včas k platbě poplatku!

Dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech poroste každý rok poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládce až do roku 2029. Z letošních 800 Kč postupně na 1850 Kč za tunu. Zákon umožňuje uplatnit slevu na obyvatele, tedy nižší sazbu poplatku na určité množství vyprodukovaného odpadu. Letos je to 200 kg odpadu na obyvatele. Do roku 2029 ale postupně klesne toto množství odpadu s nižší sazbou na 120 kg na obyvatele. Všechen další odpad bude za plnou sazbu.

Trend je jasný, likvidace odpadu bude každý rok dražší a dražší.

Náklady na likvidaci odpadu samozřejmě zvyšují také obecně rostoucí ceny, cena pohonných hmot, zvyšující se minimální mzda… To vše promítají odpadové firmy do svých kalkulací.


Co se mění a co je nutné udělat

·    Smluvní vztahy, které doposud máte uzavřeny na odvoz odpadu dne 31. 12. 2021 zaniknou. Nájemci či majitelé nemovitostí tak už nebudou dostávat pro platbu za svoz odpadu složenky.

·    Pro majitele nemovitostí určených k bydlení nebo rodinné rekreaci změna znamená, že se musí registrovat u správce poplatku, kterým je Obecní úřad Sadov. Tuto povinnost musí splnit buď společenství vlastníků jednotek (SVJ), vlastník nemovitosti, anebo ten, kdo na základě plné moci zastupuje vlastníka či SVJ.

·    Ohlašovací povinnost je nutné splnit do 30. ledna 2022. Doporučujeme nenechávat ohlašovací povinnost na poslední chvíli. Registrovat se je možné už nyní. Přihláška je součástí tohoto oznámení (dále ji naleznete na stránkách obce a na Facebooku či v tištěné verzi na OÚ Sadov). Přihlášku je nutné odevzdat na obecní úřad!

·    Poplatek platí SVJ, pokud pro dům vzniklo, v ostatních případech vlastník nemovité věci.

·    Výše poplatku se stanovuje podle objednaného objemu svozových nádob, u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadní nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem, ze kterého je poplatek vypočten.

·    Novinkou je možný svoz odpadů 1 x za 14 dní.

·    Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) se platí 0,60 Kč za 1 svoz. Novinkou je, že poplatek se platí i z prázdné nemovitosti nebo nemovitosti, která neužívá odpadovou nádobu, a to za 60 l měsíčně za neobydlenou nemovitost.

·    Příklad: Domácnost v rodinném domě, která používá odpadovou nádobu velikosti 120 litrů s frekvencí svozu jedenkrát týdně, zaplatí 1 872 korun za pololetí. Za neobydlený objekt určený k rodinné rekreaci zaplatí majitel jako za vyprodukování 60 litrů odpadu měsíčně, tj. 216 korun za pololetí.

·    Poplatek bude splatný ročně (do 31.10.) nebo pololetně (30.06. a 31.10.).

Přiložené soubory

VÝZVA HEJTMANA Karlovarského kraje Petra Kulhánka

Vážené dámy,

vážení pánové,

 

jistě jste zaznamenali, že se v poslední době opět rychle zhoršuje situace ohledně šíření nákazy COVID-19 v našem kraji a v celé ČR. I když zatím patříme k regionům, kde čísla nakažených a hospitalizovaných nejsou tak vysoká jako v jiných částech země, podle predikcí Centrálního řídicího týmu zbývá už jen několik týdnů, než u nás epidemie udeří naplno a zasáhne především neočkované spoluobčany. Opět tak můžeme čelit zahlcení nemocnic, přetížení zdravotníků, roste zbytečné riziko ohrožení zdraví a životů mnoha lidí. Z toho důvodu také vám zasílám výzvu hejtmana a obracím se na vás s prosbou o její šíření těm, kteří se ještě nerozhodli pro očkování proti COVID-19, aby tak neprodleně učinili.

 

Mnohokrát vám děkuji a přeji pevné zdraví.

 

Petr Kulhánek

Přiložené soubory

Porcelánové králoství - nová geolokační hra v Sadově

O Porcelánovém království

Věděli jste, že v obci Sadov se nachází Porcelánové království?

Je to tak, jen v něm nyní panují chmury. Skřítka Porcelánka totiž zajal černokněžník Střep a hledá se někdo statečný, kdo má dostatek kuráže, chytrý telefon a vysvobodí jej!

Porcelánové království není jen domovinou skřítků, ale i mnohých dalších postaviček, které lidé nazývají „pohádkové“ a rovněž zde ožívají všechny porcelánové figurky, hrníčky, mísy i třeba talíře! Doposud zde žil také spokojeným životem skřítek Kaolínek i se svým bráchou Porcelánkem. A proč doposud? Protože Porcelánek zmizel! Unesl ho proradný černokněžník Střep, který ho vydá pouze tomu, kdo mu přinese tu nejkrásnější porcelánovou panenku ze všech, aby jej zbavila jeho věčné samoty!

Tolik úvod do nově spuštěné hry, ve které se hráči zábavnou formou dozví mnohé o těžbě kaolinu a výrobě porcelánu, obci Sadov a jejím blízkém okolí. Pro instalaci hry postačí v prohlížeči v chytrém telefonu otevřít adresu qr.geofun.cz/606. Telefon sám nabídne instalaci bezplatné aplikace GEOFUN a následně stažení hry „O Porcelánovém království“. Pak již stačí dojít jen na parkoviště u sportovního hřiště v Sadově a aplikace sama nabídne odstartování hry.

Ladislav Ludvík, místostarosta obce Sadov, k nové hře dodává: „Tato nová geolokační hra určitě velmi potěší nejen stávající hráče GEOFUNu, ale věřím, že i naše místní obyvatele, díky které pohádkovým způsobem poznají „kaolinovou historii naší obce“, ale pro někoho možná i neznámá zákoutí naší malebné obce.“

Hru je možné odehrát kdykoliv během roku a je dobré si na ni vyčlenit alespoň tři hodiny. Je možné ji projít se psem a cestou čeká na hráče mnoho místních technických, historických a přírodních zajímavostí. Během hry budou plnit různé úkoly, aby ve svém poslání a vysvobození skřítka Porcelánka uspěli.

Odkazy:

·        webová prezentace hry: www.geofun.cz/o-porcelanovem-kralovstvi/

·        rychlý odkaz pro stažení hry do chytrého telefonu: qr.geofun.cz/606

·        tisková prezentace hry: www.geofun.cz/o-porcelanovem-kralovstvi/print/

·        podklady pro novináře - www.geofun.cz/novinari/

Pro více informací kontaktujte:

·        Ladislav Ludvík, místostarosta obce Sadov, tel. 724 180 380, mistostarosta@sadov.cz

·        Vít Pechanec, projektový manažer, GEOFUN, s.r.o., tel. 603 799 819, vitek@geofun.cz

 

O GEOFUNu

GEOFUN vychází z populárního geocachingu. Hry v něm přináší unikátní příběhy, jejichž součástí se stávají samotní hráči, a poznávání je tak pro ně mnohem zábavnější a přináší mnoho zážitků.

 

GEOFUN v sobě spojuje čtyři populární záležitosti:

Œ zážitky  cestování Ž poznávání

… a to vše zdarma v  chytrém telefonu!

Princip hry spočívá ve využití chytrých telefonů (smartphones) se systémy iOS nebo Android, které umožňují lokalizaci. Díky GPS modulu telefon přesně ví, kde se nacházíte, a podle toho reaguje, komunikuje a uděluje úkoly. Kromě toho tak měří čas, umí nahrávat i pouštět video, zobrazovat fotografie, komunikovat s vámi hlasově, hodnotit vaše odpovědi na různé otázky, zvládá rozšířenou realitu a ještě mnoho dalšího.

 

Kouzlo GEOFUNu tkví v tom, že hráč neví, jaké úkoly ho čekají, dokud nedorazí na určené místo začátku geosrandy. Předem zjistí pouze stručný popis geosrandy a faktory náročnosti, které jsou čtyři - fyzický, mentální, trapnosti a zábavy.

 

Plnění úkolů sleduje a kontroluje samotná mobilní aplikace prostřednictvím technických možností (senzorů), které chytrý telefon má k dispozici. Hráči pak dostávají tzv. geonky (body) podle úspěšnosti plnění úkolů. Hráč získává geonky do celkového skóre a má možnost hrát o různé ceny v aktuálně probíhajících soutěžích.

Souhrnné informace k dotacím na výměnu kotlů

Informace o dotacích na výměnu starých neekologických kotlů připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR. Zákaz provozu starých neekologických kotlů, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy, začne platit 1. září 2022, tedy za necelý rok. Cílem SFŽP je dosáhnout co nejrychlejšího stažení těchto starých kotlů, které prokazatelně znečišťují ovzduší, a občanům nabídnout pomocnou ruku při jejich výměně.

Přiložené soubory

Stavební odpad

V rámci podepsaného Memoranda mezi obcí Sadov a AZS recyklace odpadu s.r.o., mohou občané obce Sadov odevzdávat stavební odpad s 20 % slevou. Recyklační středisko nepřijímá: asfalty v betonu nebo sutích; betony, asfalty, sutě v zemině; sklo; zrcadla; sádrokartony; perlinka; plasty; azbest (eternit…); guma; kabely; heraklit; dřevo; rákos; izolační materiál (lepenka, vata, polystyren, ipa…); papír, odpady rostlinného původu (větve, sláma, tráva…); cihly z komína; komunální odpad; ropné produkty.

Přiložené soubory

Karlovarský kraj - logo Živý kraj - logo Ministerstvo pro místní rozvoj - logo Ministerstvo pro místní rozvoj - logo

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.
© 2023 Obec Sadov