Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2021/2022

Informace na stránkách školy www.skolaplnapohody.cz

 

Plánovaný počet přijímaných žáků do 1. ročníku základní školy na pracovištích Sadov a Otovice je 15+15 žáků.

 


 1. zápis k základnímu vzdělávání se letos týká dětí, které se narodily v období od 1.9.2014 do 31.8.2015, případně starších s odkladem školní docházky
 2. z důvodu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 proběhne zápis elektronicky a bez přítomnosti dětí v době od 1. dubna do 20. dubna 2021
 3. zapsání dítěte je povinné i v případě, že dítě (občan ČR) dlouhodobě pobývá v zahraničí
 4. školní docházka, a tedy i zápis jsou povinné nejen pro občany ČR, ale také pro občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů (dále jsou povinné pro cizince mimo EU, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany)
 5. průběh zápisu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád)
 6. není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


pokyny k zapsání dítěte:


 • od 1. do 20. dubna 2021 si stáhnete přiložený formulář „žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ a vyplníte požadované údaje (formulář bude možno stáhnout od 1. dubna 2021)
 • nejpozději do 20. dubna 2021 dodáte do školy žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání jedním z níže uvedených způsobů:

 • vytištěnou a podepsanou žádost vhodíte do schránky na dveřích do základní školy Otovice, Děpoltovická 71
 • vytištěnou a podepsanou žádost zašlete poštou na adresu školy: Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov, Otovice, Děpoltovická 71, 362 32 Otovice
 • žádost podepsanou elektronickým podpisem pošlete e-mailem na adresu zapis@skola-kvvenkov.cz,   
 • žádost podepsanou elektronickým podpisem pošlete do školy přes datovou schránku
 • pokud nemáte k dispozici tiskárnu a ani elektronický podpis, telefonicky se domluvte s paní sekretářkou (tel.353567165) na termínu návštěvy školy - žádost vám bude vytištěna a předána k podpisu

 


 • pro vyřízení žádostí je nutné mít e-mailovou schránku
 • zákonní zástupci dětí, kteří nemají přístup na internet, kontaktují co nejdříve telefonicky zástupce ředitele školy (tel. 777101081)

 


 1. každému zapsanému dítěti bude přiřazeno registrační číslo, které vám bude zasláno v SMS - toto číslo slouží k identifikaci žadatelů v seznamu přijatých a nepřijatých dětí na webu školy a dveřích do školy (výsledek zápisu vám bude současně zaslán e-mailem)

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy jsou:

1. přednostní právo na přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v jeho spádové škole, tj. ve škole ve školském obvodu, v němž má trvalý pobyt

2. dítě po odkladu školní docházky v jeho spádové škole

3. nespádové děti, které navštěvovaly mateřskou školu v dané základní škole

4. v případě, že ani po uplatnění kritérií, která nejsou v rozporu se školským či antidiskriminačním zákonem a jsou legitimní, ředitel nebude moci rozhodnout, bude využito transparentního losování.

 

Formulář  „žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“

aktivní až od 1.4.2021

 

                                                                            

 

Odklad povinné školní docházky


 1. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. (obě doporučení je možné odevzdat dodatečně). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 


 1. pokyny k vyřízení žádosti odklad:

 •  
 • od 1. do 20. dubna 2021 je nutné zapsat dítě do školy k povinné školní docházce 
 • nejpozději do 20. dubna 2021 dodáte do školy „žádost o odklad povinné školní docházky“ (ke stažení pod textem) jedním z níže uvedených způsobů:

 •  
 • vytištěnou a podepsanou žádost o odklad vhodíte do schránky na dveřích do základní školy Otovice, Děpoltovická 71
 •  
 • vytištěnou a podepsanou žádost o odklad zašlete poštou na adresu školy Otovice, Děpoltovická 71, 362 32 Otovice
 •  
 • žádost o odklad podepsanou elektronickým podpisem pošlete e-mailem na adresu zapis@skola-kvvenkov.cz,  
 •  
 • žádost o odklad podepsanou elektronickým podpisem pošlete do školy přes datovou schránku
 •  
 • pokud nemáte k dispozici tiskárnu a ani elektronický podpis, telefonicky se domluvte s paní sekretářkou (tel. 353567165) na termínu návštěvy školy - žádost vám bude vytištěna a předána k podpisu
 • zákonní zástupci dětí, kteří nemají přístup na internet, kontaktují co nejdříve telefonicky zástupce ředitele školy (tel. 777101081)
 • dítě, kterému je povolen odklad školní docházky, musí povinně nastoupit do předškolního zařízení (mateřské školy či přípravné třídy v základní škole)

formulář „žádost o odklad povinné školní docházky“

aktivní až od 1.4.2021

 

Mgr. Ivan Topinka, ředitel školy

Co nabízí naše škola?

·        Žákům 1. ročníku škola poskytuje zdarma učebnice, pracovní sešity a většinu školních potřeb a pomůcek.

 

·        Vzdělávání a výchovu zaměřenou na rozvoj osobního potenciálu každého žáka.

·        Vstřícný přístup pedagogů k žákům, i k rodičům.

 

·        Výuka ruského a německého jazyka vedle anglického jazyka od 2.stupně.

 

·        Výuka anglického jazyka od 1. ročníku.

 

·        Výuka s podporou žákovských učebních pomůcek, interaktivních tabulí a počítačů.

 

·        Inkluzivní vzdělávání.

 

·        Svět práce zaměřený na rozvíjení praktických dovedností žáků.

 

·        Zajímavé akce ve škole i mimo ni, včetně celoškolních a třídních projektů.

 

·        Projektové dny, exkurze, výlety, lyžařský výcvik, plavání aj.

 

·        Tematická setkávání s rodiči a žáky.

 

·        Školní zahrady, tělocvičny, učebny ICT a venkovní sportoviště na všech pracovištích.

Karlovarský kraj - logo Živý kraj - logo Ministerstvo pro místní rozvoj - logo Ministerstvo pro místní rozvoj - logo

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.
© 2021 Obec Sadov