Mění se systém platby za komunální odpad - Zaregistrujte se včas k platbě poplatku!

Dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech poroste každý rok poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládce až do roku 2029. Z letošních 800 Kč postupně na 1850 Kč za tunu. Zákon umožňuje uplatnit slevu na obyvatele, tedy nižší sazbu poplatku na určité množství vyprodukovaného odpadu. Letos je to 200 kg odpadu na obyvatele. Do roku 2029 ale postupně klesne toto množství odpadu s nižší sazbou na 120 kg na obyvatele. Všechen další odpad bude za plnou sazbu.

Trend je jasný, likvidace odpadu bude každý rok dražší a dražší.

Náklady na likvidaci odpadu samozřejmě zvyšují také obecně rostoucí ceny, cena pohonných hmot, zvyšující se minimální mzda… To vše promítají odpadové firmy do svých kalkulací.


Co se mění a co je nutné udělat

·    Smluvní vztahy, které doposud máte uzavřeny na odvoz odpadu dne 31. 12. 2021 zaniknou. Nájemci či majitelé nemovitostí tak už nebudou dostávat pro platbu za svoz odpadu složenky.

·    Pro majitele nemovitostí určených k bydlení nebo rodinné rekreaci změna znamená, že se musí registrovat u správce poplatku, kterým je Obecní úřad Sadov. Tuto povinnost musí splnit buď společenství vlastníků jednotek (SVJ), vlastník nemovitosti, anebo ten, kdo na základě plné moci zastupuje vlastníka či SVJ.

·    Ohlašovací povinnost je nutné splnit do 30. ledna 2022. Doporučujeme nenechávat ohlašovací povinnost na poslední chvíli. Registrovat se je možné už nyní. Přihláška je součástí tohoto oznámení (dále ji naleznete na stránkách obce a na Facebooku či v tištěné verzi na OÚ Sadov). Přihlášku je nutné odevzdat na obecní úřad!

·    Poplatek platí SVJ, pokud pro dům vzniklo, v ostatních případech vlastník nemovité věci.

·    Výše poplatku se stanovuje podle objednaného objemu svozových nádob, u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadní nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem, ze kterého je poplatek vypočten.

·    Novinkou je možný svoz odpadů 1 x za 14 dní.

·    Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) se platí 0,60 Kč za 1 svoz. Novinkou je, že poplatek se platí i z prázdné nemovitosti nebo nemovitosti, která neužívá odpadovou nádobu, a to za 60 l měsíčně za neobydlenou nemovitost.

·    Příklad: Domácnost v rodinném domě, která používá odpadovou nádobu velikosti 120 litrů s frekvencí svozu jedenkrát týdně, zaplatí 1 872 korun za pololetí. Za neobydlený objekt určený k rodinné rekreaci zaplatí majitel jako za vyprodukování 60 litrů odpadu měsíčně, tj. 216 korun za pololetí.

·    Poplatek bude splatný ročně (do 31.10.) nebo pololetně (30.06. a 31.10.).

Přiložené soubory

Karlovarský kraj - logo Živý kraj - logo Ministerstvo pro místní rozvoj - logo Ministerstvo pro místní rozvoj - logo

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.
© 2021 Obec Sadov