O obci Sadov

Historie

Obec Sadov sestává z částí: Sadov, Bor, Lesov, Podlesí a Stráň. Historie těchto míst je spojena s osidlováním celého karlovarského kraje.
Prvními soustavnými osídlenci kraje byli Slované. Archeologické nálezy pocházejí z 9. století a první písemná zmínka (o Sedlci) je z roku 1086. Ve 13. století dochází k postupné germanizaci oblasti ( první kolonizační vlna německá). Vliv Němců byl potlačen během husitských válek. Po jejich skončení však přichází druhá a po skončení třicetileté války třetí kolonizační vlna. Proces germanizace byl v naší oblasti ukončen hromadným odsunem Němců po 2. světové válce ( v roce 1930 tvořili Němci 92 % obyvatelstva karlovarska).
Vývoj osídlování území, na kterém leží naše obec, trvá zhruba 1 000 let. První písemné zmínky o jednotlivých částech obce se objevují až později.

Bor (Haid název odvozen od „ auf der Heide“ – mýtina s vřesem)

První písemné zmínky jsou z roku 1369, kdy byl Bor pod loketským panstvím. V roce 1428 ovládl zdejší území husita Jakoubek z Vřesovic. Později se zde střídali Šlikové, Schoenburgové, Sachsen-Lauenburgové a Bádenští. Do roku 1975 byla obec samostatná, pak byla integrována do Sadova.

Sadov (Sodau pravděpodobně jako „ves nad potokem“)

První zmínky pocházejí z roku 1523. Život v obci ovlivnila především naleziště kaolinu (Zettlitzer Kaolinwerke – Sedlecké kaolinové závody) a uhelné doly LEOPOLD a FRISCH GLUCK.
Obec byla zprvu samostatná, v letech 1872 – 1913 je vedena pod Podlesím. Průmysl však posílil Sadov natolik, že v roce 1930 je již vedená jako samostatná , aby postupně k sobě integrovala okolní obce.

Lesov ( Lessau)

Nejstarší zmínky pocházejí z roku 1523. Původně byl Lesov zemědělský dvůr pod ostrovským panstvím.
Od 18 stol. se západně od obce těžilo hnědé uhlí. Při stavbě železnice byly doly zasypány. V roce 1873 založil Franz Schmidt porcelánku, kterou v roce 1919 převzali jako porcelánku CONCORDIA bratři Lowové. V roce 1927 založil Josef Lenhart další porcelánku SCHNEIDER ( dnešní vývojový závod ). Obec spadala v letech 1872 – 1913 pod Bor. Potom byla samostatná a od roku 1950 je vedena pod Sadovem.

Podlesí ( Halmgrun)

První zmínka se objevuje v roce 1557. Od roku 1930 je obec vedena pod Sadovem.

Stráň (Elm)

První písemná zmíňka se objevuje roku 1525. Sídlo bylo zřejmě založeno na křižovatce odchodní cesty z Ostrova do Radošova. Spadalo pod Šlikovské panství. Původně samostatná obec byla v letech 1960-1970 spravována obcí Bor. V roce 1970 byla spolu s Borem integrována pod Sadov.

Základní údaje

Sadov Lesov Podlesí Bor Stráň celkem
Typ sídla obec obec obec obec obec
První písemná zmínka 1523 1523 1557 1342 1525
Nadmořská výška 410 404 436 438 468
PSČ 362 61 362 61
Vodovodní řád ano ano ano ano
Kanalizace ano ano částečně ne
Plynofikace ano ano částečně ne
Počet domů 95 109 37 76 14 331
Katastrální výměra 171 213 284 760 507 1934,49
Počet obyvatel 378 324 103 265 40 1110
Zdravotnické zařízení ne ne ne ne ne
Pošta ano ne ne ne ne
Škola 1. až 5. ročník ne ne ne ne
Mateřská škola ano ne ne ne ne

Škola

Historie

Nejstarší zmínka o školství je z Boru a pochází z roku 1584. V Sadově je poprvé škola zmiňována v roce 1939,kdy zde fungovala šestitřídní škola. Během své historie se v Sadově měnil počet tříd, zpravidla se však jednalo o první stupeň základního školství. V porevoluční době bojovala škola s velkým nedostatkem dětí, zvláště v neúplné základní škole.

Základní škola a Mateřská škola Regionu Karlovarský venkov

V porevolučním období bojovala škola s malým počtem dětí. V roce 1998 došlo ke spojení neúplné základní školy a školy mateřské. V roce 1999 nastoupila na místo ředitelky Mgr. Jiřina Jandová. V té době měla škola 13 dětí a školka 20 dětí. Koncepce vedení školy se zaměřila na zlepšení jména školy v místě a zviditelnění v okolí. Škola otevřela svoje dveře i dětem s různými tělesnými vadami. Již v dalším roce se zvýšil počet dětí na 23 v MŠ a 26 v ZŠ. Kromě zvýšené nabídky různých zájmových kroužků zde vznikla v tomto roce i pobočka ZUŠ.

V roce 2001/2002 bylo vytvořeno odloučené pracoviště v sousedních Otovicích. Počet žáků se opět zvýšil na 65 v ZŠ a 25 v MŠ. Po dohodě s obecními úřady v obou obcích se ze školy stala v listopadu příspěvková organizace. V současnosti je škola spojeným zařízením základní a mateřské školy ve třech obcích – Sadov, Otovice a Hájek. Zřizovatelem této školy je dobrovolný svazek obcí Region Karlovarský venkov. Školu navštěvuje 107 dětí v základní a 60 dětí v mateřské škole. Škola vyučuje žáky 1. až 9. ročníků. Ve škole je zaměstnáno 27 zaměstnanců včetně asistentek postižených dětí. V mimoškolní činnosti je zajišťováno 15 různých činností a kroužků, ve spolupráci se ZUŠ probíhá výuka hry na flétnu, housle a klavír. Budovy jsou napojeny na internet a vybaveny počítači.

Škola si díky svým aktivitám buduje ve všech obcích významnou pozici a stává se významným kulturně společenským zařízením.

Sport

Veškeré sportovní dění v obci se děje v rámci místní tělovýchovné jednoty SOKOL SADOV. Na oficiálních stránkách jsou uvedeny všechny důležité informace včetně kontaktů. V areálu je možno si pronajmout travnaté hřiště a tenisové nebo volejbalové kurty.

Kulturní dům v Sadově

Místní kulturní dům byl postaven v roce 1962. Za dobu existence zde proběhla řada kulturních a v tehdejší době i politických akcí. Pravidelně zde probíhaly volby. 7.4.2000 byla převážná část budovy vážně poškozena požárem. V letech 2001 - 2002 proběhla kompletní rekonstrukce a v říjnu 2002 byl KD Sadov opět předán do užívání. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 6 500 000 , - Kč.

V novém kulturním domě proběhly volby do zastupitelstva, slavil se zde silvestr 2002 a děti zde měly maškarní ples. Probíhají zde jednání zastupitelstva. Oba sály jsou využívány i ke sportu (cvičení žen a stolní tenis).

Žádný ze sálů nelze využívat k míčovým hrám!

 

Ceník krátkodobého pronájmu prostor v Kulturním domě Sadov, platný od 18.4.2019.


cena za 1 hodinu cena za 24 hodin
Malý sál 160 Kč 2 200 Kč
Modrý salonek 160 Kč 2 200 Kč
Kuchyň 120 Kč 1 200 Kč
Velký sál 420 Kč 3 400 Kč

Ceny jsou bez DPH.

 

Občané s trvalým pobytem v obci Sadov (Lesov, Bor, Stráň a Podlesí) mají právo uplatnit 50 % slevu z nájemného.

 

Kauce za pronájem:

Velký sál + kuchyň – 6000,- Kč

Modrý salonek + kuchyň – 4000,- Kč

Malý sál + kuchyň – 4000,- Kč

 

Hasiči

Více informací na webových stránkách http://hasici.sadov.cz