Název dokumentu Vyvěšení Sejmutí Typ
OZV č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2007 Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (122 kb) / / Vyhlášky a předpisy
OZV č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sadov (155 kb) / / Vyhlášky a předpisy
Obecně závazná vyhláška obce Sadov č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003, Požární řád obce (30 kb) 24.7.2018 / Vyhlášky a předpisy
Obecně závazná vyhláška obce Sadov č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Sadov a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (320 kb) 24.7.2018 / Vyhlášky a předpisy
Strategický rozvojový plán obce SADOV 2016 - 2030 (14.033 mb) / / Vyhlášky a předpisy
DTM DMVS KK - pokyny pro geodety (105 kb) / / Vyhlášky a předpisy
DTM DMVS KK - pokyny pro stavebníky (101 kb) / / Vyhlášky a předpisy
DTM DMVS KK - provozní řád (180 kb) / / Vyhlášky a předpisy
OZV č. 1/2014 o vedení technické mapy obce (223 kb) / / Vyhlášky a předpisy
OZV 2/2013 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení (55 kb) / / Vyhlášky a předpisy
OZV 1/2013 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (55 kb) / / Vyhlášky a předpisy
OZV 1/2004 Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (2.877 mb) / / Vyhlášky a předpisy
3/2010 - o místních poplatcích (90 kb) 15.12.2010 / Vyhlášky a předpisy
1/2010 - o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (820 kb) 1.8.2010 / Vyhlášky a předpisy
2/2007 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1997 „O ochraně nočního klidu a opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku“ (22 kb) 15.2.2007 / Vyhlášky a předpisy
1/2007 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 „O čistotě a pořádku v obci“ (22 kb) 15.2.2007 / Vyhlášky a předpisy
1/2006 - kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Sadov č.5/2003 a vyhláška č.4/2005 (26 kb) 9.1.2006 / Vyhlášky a předpisy
4/2005 - doplnění OZV o závazných částech ÚPSÚ Sadov č. 5/2003 (517 kb) 29.8.2005 / Vyhlášky a předpisy
3/2005 - stanovení části společného obvodu ZŠ (73 kb) 2.4.2005 / Vyhlášky a předpisy
2/2005 - kterou se zrušuje OZV 1/1997 o podm. boje proti přenos. nemocem a hlodavcům (80 kb) 10.2.2005 / Vyhlášky a předpisy
1 - 20 z 24 První | < Předchozí | Další > | Poslední