Název dokumentu Vyvěšení Sejmutí Typ
Informace pro občany - stavba „Stavební úprava chodníku při silnici III/22129“ - dolní Lesov (141 kb) / / Ostatní
Jízdní řády DPKV na rok 2016 (1.002 mb) 10.12.2015 / Ostatní
Veřejná vyhláška - Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody v dílčích povodích Ohře (294 kb) 10.11.2015 / Ostatní
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody v dílčích povodích Ohře (311 kb) / / Ostatní
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (787 kb) / / Ostatní
Mobilní sběr nebezpečných odpadů a mobilní svoz velkoobjemového odpadu (325 kb) 25.2.2015 / Ostatní
Čtvrtletní kalendář akcí v Karlovarském kraji (4Q 2014) (1.127 mb) / / Ostatní
Tisková zpráva: vodné a stočné v roce 2015 (5.24 mb) / / Ostatní
Zájmové kroužky 2014-2015 (243 kb) 22.9.2014 / Ostatní
Poučení pro držitele e-pasu (2.021 mb) / / Ostatní
Výzva Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (403 kb) / / Ostatní
Sadovské listy (č.1 2014) (993 kb) 18.4.2014 / Ostatní
Omezení výskytu invazivních druhů rostlin v Karlovarském kraji - oznámení o zahájení prací (472 kb) 6.2.2014 / Ostatní
Jízdní řády linkové spoje DPKV - 2014 (1.329 mb) / / Ostatní
Jízdní řády MHD Karlovy Vary - 2014 (766 kb) / / Ostatní
Dotazníkové šetření (MAS Krušné hory) (293 kb) 27.2.2013 / Ostatní
Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013 (888 kb) 4.1.2013 / Ostatní
Tisková zpráva: Vodné a stočné v roce 2013 (176 kb) 12.12.2012 / Ostatní
Den záchranářů 2012 (359 kb) 14.5.2012 / Ostatní
Výluka Sadov - Hájek (jízdní řád) (68 kb) / / Ostatní