Název dokumentu Vyvěšení Sejmutí Typ
Informace o vyhlášených a připravovaných výzvách MAS Krušné hory, o. p. s. (510 kb) / / Ostatní
Výběrové řízení - Sportka Vysoká Pec (460 kb) / / Ostatní
Jízdní řády 10.12.2017-8.12.2018 (8.023 mb) 30.11.2017 / Ostatní
Zájmové útvary pro školní rok 2017/2018 (76 kb) / / Ostatní
Zpravodaj MAS Krušné hory č. 2 (1.386 mb) / / Ostatní
Výběrové řízení - MAS Krušné hory - Projektový manažer (359 kb) 11.9.2017 / Ostatní
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy (393 kb) / / Ostatní
Výzva průběžná - Kotlíkové dotace II (774 kb) / / Ostatní
Přehled seminářů ke kotlíkovým dotacím II (97 kb) / / Ostatní
Pozvánka na seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS Krušné hory – Podpora zaměstnanosti (371 kb) 22.5.2017 / Ostatní
Pozvánka na seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS Krušné hory – Sociální podnikání (372 kb) 22.5.2017 / Ostatní
Pozvánka na seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS Krušné hory – Prorodinná opatření (371 kb) 22.5.2017 / Ostatní
Pozvánka na seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS Krušné hory – Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center (372 kb) 22.5.2017 / Ostatní
Informace - možnost podání ŽÁDOSTI O DOTACI pro subjekty z území MAS Krušné hory (481 kb) / / Ostatní
MAS Krušné hory - zpravodaj 2017-1 (2.957 mb) / / Ostatní
Informace a kontakty pro osoby v nouzi (1.416 mb) 20.5.2016 / Ostatní
Informace pro občany - stavba „Stavební úprava chodníku při silnici III/22129“ - dolní Lesov (141 kb) / / Ostatní
Jízdní řády DPKV na rok 2016 (1.002 mb) 10.12.2015 / Ostatní
Veřejná vyhláška - Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody v dílčích povodích Ohře (294 kb) 10.11.2015 / Ostatní
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody v dílčích povodích Ohře (311 kb) / / Ostatní