Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Terminál, tedy Czech POINT je projektem,
který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí: Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí: Rejstříku trestů

O výpisy můžete požádata na podatelně obecního úřadu Sadov
v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:30

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100, - Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 50,- Kč 0,- Kč

Czech POINT

více informací o službě Czech POINT získáte na adrese www.czechpoint.cz