Tísňové volání z mobilního telefonu
112
Hasiči Karlovy Vary
150 tísňové, 353 438 101
Hasiči Ostrov
353 842 707
Záchranná služba Karlovy Vary
155 tísňové, 353 232 000, 602 149 656
Záchranná služba Ostrov
353 842 603
Policie ČR Karlovy Vary
158 tísňové, 974 366 111
Policie ČR Ostrov
158 tísňové, 353 612 733, 353 612 833
Poliklinika K. Vary nám. Dr. Horákové
353 235 058
Poliklinika Ostrov
353 613 744
Karlovarská teplárenská a.s.
353 176 111
Krajský úřad
353 502 122
Vodárny a kanalizace a.s. K. Vary
353 163 111
Poruchy - voda
353 226 851
Západočeská energetika a.s.
353 151 111
Poruchy - el. energie
359 431 111
Záp. plynárenská a.s. K. Vary
353 244 111
Linka důvěry Občanské sdružení Res Vitae
353 588 080
Dětská linka bezpečí
800 155 555
Národní linka pomoci AIDS
800 144 444

Veřejná správa:

Svaz měst a obcí
www.smocr.cz
Veřejná správa on-line
www.obce.cz
Deník veřejné správy
www.denik.obce.cz
Program obnovy venkova (POV)
www.mvcr.cz
Státní správa
www.statnisprava.cz
Krajský úřad K. Vary
www.kr-karlovarsky.cz
Úřad práce K. Vary
www.urad-prace.cz

Další státní orgány, instituce apod.:

Obchodní rejstřík
www.justice.cz
Ústavní soud ČR
www.concourt.cz
Pozemkový fond ČR
www.pfcr.cz
Nejvyšší kontrolní úřad
www.nku.cz
Český statistický úřad
www.czso.cz
Český telekomunikační úřad
www.ctu.cz
Úřad pro ochranu hosp. soutěže
www.compet.cz
Úřad průmyslového vlastnictví
www.upv.cz
Bezpečnostní a informační služba
www.bis.cz
Česká národní banka
www.cnb.cz
Úřad pro ochranu osobních údajů
www.uoou.cz

Evidence:

Občanské průkazy a evidence občanů
www.mvcr.cz
Řidičské průkazy a evidence vozidel
www.mvcr.cz
Cestovní doklady
www.mvcr.cz

Obecní úřad - omezení úředních hodin (platnost do 14.2.2021)

  Vážení spoluobčané, v souvislosti s nařízením vlády o přijetí krizových opatření se od 12.10. do..
Více >>

Omezení úředních hodin obecního úřadu v době vánočních svátků

  22.12. – 31.12.2020 úřad uzavřen Do pokladny je možné platit do 21.12.2020do 13.30..
Více >> Více >>