Novinky

Publikováno: 21.3.2012

Popáté vyprodáno. To je bilance sadovského plesu

 

Popáté vyprodáno ... to je nadpis článku v Karlovarském deníku, který si zde můžete přečíst, věnovaný sadovskému maškarnímu plesu.

 

Publikováno: 12.3.2012

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

 

Sobota 24.3. - mobilní svoz velkoobjemového odpadu

Sobota 31.3. - mobilní sběr nebezpečných odpadů

 

Publikováno: 21.2.2012

3.3.2012 - 9. reprezentační ples

 

3.3.2012 od 20:00 v KD Sadov

 

 

Ples v Sadove
Publikováno: 8.2.2012

U nás v horách

 

1. číslo zpravodaje U nás v horách (vydává OS MAS Krušné hory západ) ke stažení v dokumentech.

Publikováno: 6.2.2012

Varování - ledové plochy!

 

Vodní plochy a současné nízké teploty hluboko pod bodem mrazu mnohé lidi lákají k pravým zimním radovánkám. Ale POZOR!!!

Není led, jako led. Zamrzlá koryta vodních toků mají hned několik úskalí. Jde zejména o činnost proudící vody pod ledem, která lokálně významně zeslabuje ledovou celinu, a také o nebezpečí vzniku tzv. ledochodu. Nejen, že je snadné se během okamžiku ocitnout pod ledovými krami, ale i před naprosto nepředvídatelným ledochodem, který lze srovnat s lavinou, není úniku. A pozor! K ledochodu často dochází i při teplotách kolem – 10 °C! Zde tedy platí jednoznačné opatření - NEVSTUPOVAT do toků!

Další ledové plochy vznikají na vodních nádržích a rybnících. S tím jsou spojena další rizika. I když je led relativně silný, často dochází k pohybu hladiny a ledová vrstva tak visí ve vzduchu. Prolomení ledu je pak nečekaně rychlé a ohrožení života o to větší. I zde je nejlepší prevence - NEVSTUPOVAT na zamrzlé plochy!

Aktuální informace a varování najdete na http://www.zachranny-kruh.cz/

Publikováno: 30.1.2012

Znak a vlajka obce

 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny České republiky Miroslava Němcová ve čtvrtek 26.1.2012 slavnostně předala zástupcům Obce Sadov dekret na používání znaku a vlajky obce.

 

Podrobnosti naleznete v těchto dokumentech:

Znak obce Sadov

Prapor obce Sadov


Dekret - přidělení znaku a vlajky

Historie a výklad znaku

 

Znak a prapor obce Sadov

 

Publikováno: 25.1.2012

Dostaňte se do formy na párty - Zumba

 

Zumba - každou středu od 18:00 v KD Sadov.

 

Publikováno: 19.1.2012

Navýšení ceny vodného a stočného v roce 2012

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Vodné a stočné v roce 2012

Karlovy Vary, 20.12.2011 - Na území 88 měst a obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, se v roce 2012 zvýší cena vodného a stočného bez DPH v průměru o 7,8 %.

„Tento nárůst vychází z cenového vzorce pro výpočet vodného a stočného platného na území sdružení od roku 2011. Vzorec byl navržen Evropskou komisí a jeho zavedení bylo jednou z hlavních podmínek pro doplacení dotace poskytnuté na investiční projekt sdružení realizovaný v roce 2007,“ vysvětlil výpočet vodného a stočného Ing. Josef Hora, předseda sdružení obcí.

Průměrná cena vodného a stočného pro rok 2012, tak jak ji schválila valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech na svém zasedání dne 20.12.2011, tedy bude 60,20 Kč bez DPH. K této ceně je pro obyvatele ještě třeba přičíst DPH, které pro příští rok vzroste z 10 na 14%, celkem tedy 68,62 Kč. Průměrný spotřebitel v domácnosti tak v roce 2012 zaplatí za vodné a stočné zhruba o 240 Kč více než v roce 2011.

„I přes toto navýšení zůstává průměrná cena vody včetně DPH v rámci našeho sdružení pod hranicí 70 Kč, jako jedna z mála v České republice. Může se srovnávat s cenami ve velkých městech, což je vzhledem k daleko vyšším fixním nákladům, bereme-li v úvahu hustotu osídlení a rozsah sítí v tomto regionu, pozitivní stav. I při porovnání s okolními regiony zůstává tato cena pořád výrazně nižší, přitom se nám daří realizovat z takto získaných prostředků každý rok řádově sto až dvě stě milionové investice do obnovy a rozvoje vodovodních a kanalizačních sítí,“ doplnil Josef Hora.

„Nárůst ceny je ovlivněn rostoucími náklady, ať už se jedná o cenu elektrické energie, surové vody i dopravní náklady. K tomu je třeba přičíst i zvyšující se náklady na nezbytnou obnovu vodohospodářské infrastruktury. Požadavky Evropské komise, zahrnuté do tohoto cenového vzorce, totiž směřují k budoucí samofinancovatelnosti systémů obnovy a rozvoje infrastruktury, bez dotačních podpor,“ dodal Ing. Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, které vodovody a kanalizace pro sdružení obcí provozují.

Podrobný ceník vodného a stočného je pro odběratele k dispozici na internetových stránkách www.vodakva.cz

 

Další informace:
Věra Štafflová
Specialista pro rozvoj vztahů s veřejností
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
Tel: 359 010 152
Mobil: 602 375 400
e-mail: vstafflova@vodakva.cz
www.vodakva.cz; www.vsozc.cz

Publikováno: 21.12.2011

Vypouštění balónků

Dne 9.12.2011 se již potřetí stala naše školní družina součástí celorepublikového projektu na podporu českého Ježíška.

V 15:15 se vzneslo k nebi 168 balónků s přáním Ježíškovi. Akce byla tradičně i milým setkáním s rodiči a příznivci školy. Celkem bylo v celé republice z 223 míst vypuštěno 75 820 balónků. Nejvíce bylo vypuštěno 1000 balónků v Ústí nad Labem.

Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným a těšíme se na příští rok nebo na jiná příjemná setkání.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Vychovatelky ŠD Sadov.

Publikováno: 19.12.2011

Besídka mladých hasičů

V Boru proběhla v rámci kroužku malý hasič besídka mladých hasičů. Fotografie z této akce nalaznete ve fotogalerii.