Novinky

Publikováno: 27.2.2013

Obec Sadov žádá občany o vyplnění dotazníku.

 

Obec Sadov žádá občany o vyplnění dotazníku. Ve formátu doc si jej prosím stáhněte ze stránek MAS Krušné hory západ a po vyplnění jej zašlete na adresu mistostarosta@sadov.cz

 

Všem kteří se zapojí do dotazníkového šetření předem děkujeme.

 

---

V únoru letošního roku, bude Občanské sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ žádat prostřednictvím žádosti o dotaci v Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, k osvojování schopností prostřednictvím metody LEADER, na zpracování Integrované strategie rozvoje území OS MAS Krušné hory západ na plánovací období 2014 – 2020.

V rámci tvorby Strategie je musí být doloženo komunitní plánování, řízené jednání se zástupci obcí a v neposlední řadě dotazníkové šetření.

Cílem dotazníkového šetření je získání názoru široké veřejnosti, na kvalitu života a životního prostředí v dané obci. Dotazníkové šetření bude vyhodnoceno a následně zpracováno do Integrované strategie rozvoje území OS MAS Krušné hory západ s doporučením na zlepšení situace v dané obci.

Součástí výstupu Integrované strategie území OS MAS Krušné hory západ, budou projektové záměry jednotlivých obcí, které by bylo možné realizovat prostřednictvím Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ v období 2014 – 2020 z fondů EU.

Publikováno: 17.1.2013

Česká pošta informuje

Dne 27.2.2013 bude pošta Sadov na jeden den uzavřena z provozních důvodů.

Publikováno: 14.1.2013

17.1. - Zápis do 1.třídy do Základní školy a mateřské školy Regionu Karlovarský venkov

 

Publikováno: 4.1.2013

Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitosti naleznete na našch internetových stránkách v části Informace OÚ - Dokumenty - Ostatní.

Publikováno: 12.12.2012

Tisková zpráva: Vodné a stočné v roce 2013

Tiskovou zprávu o vodném a stočném v roce 2013 si můžete přečíst na našem webu v sekci dokumenty - ostatní (formát pdf) nebo přímo na stránkách Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. a nový ceník pro rok 2013 je k nahlednutí také na stránkách Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s.

Publikováno: 4.12.2012

koncerty kantorské skupiny Silbegrim

Zveme Vás ma koncerty kantorké skupiny Silbegrim

 

 

Publikováno: 30.11.2012

14.12. vypouštění balónků

14.12.2012 v 14:45 ZŠ Sadov - vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi

 

 

Publikováno: 30.11.2012

8.12. Mikulášská nadílka

8.12.2012 v 14:00 v KD Sadov

 

 

Publikováno: 30.11.2012

2.12. rozsvícení vánočního stromku

2.12.2012 v 17:00 v parčíku v Sadově

 

 

Publikováno: 15.11.2012

Uspávání broučků (7.11.2012)

Dne 7.11.2012 jsme se již podruhé sešli společně s rodiči ve školní družině, abychom si popovídali, při čaji a dobrotách, o tom, jak se ukládá příroda k zimnímu spánku.

Když se pořádně setmělo, tak jsme vyrazili  ven s lampióny, abychom uspali básničkou všechny broučky. Už teď se těšíme, až je zase na jaře vzbudíme.

Vychovatelky školní družiny Sadov

Pár fotografií z této akce naleznete ve fotogalerii.