Novinky

Publikováno: 18.3.2020

Policie ČR - Jsme v tom společně!

 

Jsme v tom společně!

 

Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem
COVID-19. Ohnisko se bohužel přesunulo do Evropy a významně se dotýká naší země. Koronavirová pandemie se dostala do popředí společenské diskuze. Pomoc jednotlivcům, celým rodinám i všem obyvatelům České republiky je samozřejmá, jsme v tom přece všichni společně. Znevažování onemocnění a nerespektování legislativy není v současné době na místě. Změnou přístupu, chování a návyků dokážeme všichni dohromady situaci zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu aktuální potřeby společnosti!

 

Apelujeme proto na všechny občany České republiky, aby chránili své zdraví a přispěli svým počínáním k ozdravení celé populace. Respektování nastavených opatření znamená nejen dodržování legislativy, ale i dodržování hygienických a morálních pravidel s uvědoměním si mezigeneračních, a pro starší populaci, možná i fatálních dopadů. I přes mnohá a opakovaná upozornění a stovky telefonátů, se na veřejnosti a ve zdravotnických zařízeních objevují naši starší spoluobčané. Téměř všichni jsme jistě zaznamenali, že zejména pro seniory může být jakýkoliv styk s infekční osobou a nemocí COVID-19 velmi nebezpečný až fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás. Pokusme se proto všichni svojí cestou seniory přesvědčit, že se mají co nejvíce chránit, držet se v bezpečí domova, zbytečně nevycházet, požádat o donesení nákupu, lékařům se neostýchat zavolat a nikam necestovat městskou hromadnou dopravou.

 

Tak, jako jsme se již napříč generacemi naučili preventivně pečovat o své osobní bezpečí, nenechat se napálit a nestát se obětmi trestných činů, pojďme si i teď jít navzájem příkladem a počínejme si tak, abychom přispěli k zamezení šíření nákazy.

 

Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepořádejte párty, jděte příkladem svým prarodičům dodržováním bezpečnostních opatření.  Babičky, dědečky, tetičky i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu, že ani oni nebudou podceňovat doporučení související s aktuální zdravotní hrozbou.

 

plk. Zuzana Pidrmanová

oddělení prevence Policejního prezidia ČR

17. 3. 2020

 

 

Publikováno: 17.3.2020

Zrušeno - Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu plánovaný na 4.4.2020 je z důvodu současné situace ZRUŠEN.

Náhradní termín bude s předstihem oznámen.

Publikováno: 16.3.2020

Zajištění nákupů pro seniory

 

Obec Sadov nabízí seniorům možnost přivést nákupy, aby nemuseli navštěvovat obchody.

Službu mohou senioři poptat u starosty obce – 602 777 098, nebo na OÚ Sadov - 353 590 121.

Publikováno: 16.3.2020

OÚ Sadov - změna úředních hodin

 

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s nařízením vlády o přijetí krizových opatření se omezují úřední hodiny Obecního úřadu v Sadově.

Pondělí: 8:00 – 11:00

Středa: 8:00 – 11:00

Mimo tyto úřední hodiny je možné návštěvu OÚ domluvit telefonicky pouze pokud je to nezbytně nutné. Žádáme občany, aby úřední hodiny využívali pouze v nejnutnějších případech. Komunikovat lze telefonicky, emailem, poštou nebo datovou schránkou - vzdbbke. Poplatky lze platit bezhotovostně na účet obce u KB - 3427341/0100.

Podatelna, matrika, pokladna – 353 590 121, 724 374 380, podatelna@sadov.cz

Účetní, ekonom – 353 578 825, 724 374 042, ucetni@sadov.cz

Starosta – 602 777 098, starosta@sadov.cz

Místostarosta – 724 180 380, mistostarosta@sadov.cz

Publikováno: 16.3.2020

15.3. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

Celý dokument ke stažení.

 

Upozorňujeme zejména na usnesení č. 85, kterým se zakazuje:

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických

prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších

potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče

o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví,

sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu

příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu

příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

3. individuální duchovní péče a služby,

4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

Publikováno: 14.3.2020

14.3. - Usnesení vlády České republiky

 

Usnesení vlády České republiky ze dne 14.3.2020 č. 211 o přijetí krizového opatření.

 

Sbírka zákonů, částka 32, rozeslána 13.3.2020.

Publikováno: 12.3.2020

Nouzový stav - COVID-19

 

Aktuálně ke COVID-19:

 

Vláda České republiky vyhlásila ve čtvrtek 12.3.2020 od 14:00 nouzový stav.

 

Usnesení Vlády České republiky - Nouzový stav

 

Sbírka zákonů č.70/2020 částka 31

Publikováno: 10.3.2020

Důležité oznámení - Bezpečnostní rada státu

 

Bezpečnostní rada státu rozhodla zakázat ode dnešních 18:00 akce nad 100 účastníků.

Zákaz se týká divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, stejně tak sportovních či náboženských akcí, a to veřejných i soukromých s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Opatření bude platit do odvolání.

Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy zrušit kvůli koronaviru výuku v základních, středních a vyšších odborných školách.

Obec Sadov oznamuje, že plánované kulturní akce, tj: rockový koncert 20.3., ples obce 21.3. a dětský maškarní bál 29.3.2020 budou s největší pravděpodobností zrušena.

 

Mimořádné opatření - Ministerstvo zdravotnictví

Publikováno: 9.3.2020

Čištění řeky Ohře

 

Sraz 4.4.2020 v 8.50 hod. u hasičské zbrojnice v Boru. V 9.00 hod. následuje hromadný přesun k tábořišti Hubertus. Pitný režim a občerstvení zajištěno. Podrobnosti u p. Ludvíka na tel. 724 180 380.

 

 

Publikováno: 28.2.2020

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu

 

ZRUŠENO

 

Velkoobjemový odpad: sobota 4. dubna 2020

 

Svoz velkoobjemového odpadu (např. nábytek, matrace, hadry, apod.) bude probíhat po jednotlivých domech pro občany všech částí obce. Občané, kteří mají zájem o odvoz, si svůj odpad připraví nejpozději do 9.00 hodin před svůj dům a firmě Marius Pedersen a.s. ho osobně předají.

Do tohoto svozu nepatří kovový odpad, autodíly, nebezpečný odpad a stavební suť. Tento odpad firma Marius Pedersen a. s.  neodveze. Svoz velkoobjemového odpadu budou zajišťovat dvě auta. Svoz bude zahájen v 9.00 hodin v Podlesí (1. auto) a zároveň v 9.00 hodin ve Stráni (2. auto) a bude postupovat po jednotlivých částech obce.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nebezpečný odpad: pátek 3.4.2020: 7:00 – 15:00 a sobota 4.4.2020: 7:00 – 12:00

 

Po předložení občanského průkazu je možné předat následující nebezpečné odpady na sběrné místo, které se nachází v budově bývalé hasičské zbrojnice v Sadově: autobaterie, staré barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, spotř. chemii, postřiky, pneumatiky z osobního automobilu bez disku (max. 4 ks). Nebezpečný odpad je možné předat pouze v uvedené dny a hodiny. Informace - Sběrné místo - 723 034 487

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vysloužilé elektrospotřebiče a osvětlovací tělesa (televize, spotřební elektro, pračky, lednice, počítače, monitory, zářivky, apod.) je možné odevzdat na sběrné místo v průběhu celého roku.

Provozní doba: pondělí 7.00 – 9.00              14.00 – 15.00

Mimo otevírací dobu je odevzdání a odvoz elektrospotřebičů možné domluvit individuálně na tel. Sběrné místo - 723 034 487

--------------------------------------------------------------------------------------------

VEŠKERÝ ODPAD MOHOU ODEVZDÁVAT POUZE OBČANÉ, KTEŘÍ MAJÍ UZAVŘENOU SMLOUVU O LIKVIDACI ODPADU S OBCÍ SADOV (tj. smlouvu na nádobu na komunální odpad)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Obecní úřad Sadov