Novinky

Publikováno: 7.7.2019

Konkursní řízení - ředitel/ředitelka školy

.

Rada dobrovolného svazku obcí Region Karlovarský Venkov ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

 

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov

 

Veškeré podrobnosti v dokumentu ... ke stažení zde.

Publikováno: 2.7.2019

Aktualizovaný ceník tenisových kurtů od 1.7.2019

 

Sazba za 1 hod./kurt

 

Občané Sadova

Ostatní

9 – 16 hod.

0,-

120,-

Od 16 hod.

0,-

150,-

Dítě do 18 let

0,-

30,-

Dospělý + dítě do 18 let

0,-

90,-

Dospělý při zakoupení 10 hod.

0,-

100,-

 

Zájemci si mohou termín pronájmu zamluvit u správce tenisových kurtů – p. Karel Koch, tel. 724 332 608

Poplatky za pronájem budou zaplaceny na pokladně obecního úřadu v Sadově. Potvrzení o zaplacení bude následně předloženo správci tenisových kurtů.

Publikováno: 23.5.2019

1.6. - Dětský den (15:00 hřiště TJ Sokol Sadov)

.
.
Publikováno: 9.5.2019

9. května - Májové zpívání pro maminky

 

Srdečně vás zveme na vystoupení žáků 1. - 5. ročníku ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov.

Májové zpívání pro maminky

Kostel sv. Máří Magdalény v Boru

Čtvrtek 9. května v 17:30.

 

Publikováno: 2.5.2019

Ceník pronájmu tenisových kurtů obce Sadov

 

Sazba za 1 hod./kurt

 

Občané Sadova

Ostatní

9 – 16 hod.

80,-

120,-

Od 16 hod.

80,-

150,-

Dítě do 18 let

20,-

30,-

Dospělý + dítě do 18 let

60,-

90,-

Dospělý při zakoupení 10 hod.

65,-

100,-

 

Zájemci si mohou termín pronájmu zamluvit u správce tenisových kurtů – p. Karel Koch, tel. 724 332 608

Poplatky za pronájem budou zaplaceny na pokladně obecního úřadu v Sadově. Potvrzení o zaplacení bude následně předloženo správci tenisových kurtů.

Publikováno: 15.4.2019

1.5. - Vakcinace psů

 

1.5.2018 v 14.15-14.45 proběhne pravidelná každoroční vakcinace psů.

Cena vakcinace: vzteklina 150 Kč a kombinovaná vakcína 330 Kč (vzteklina, psinka, parvoviróza, infekční laryngotracheitida, inf.zánět jater, leptospiróza, psincový kašel) + možnost zakoupení odčervení psů (i koček) - tabletky, a přípravků proti klíšťatům a blechám (kapičky, tabletky nebo obojky)

Místo konání: Sadov u školy/Sadov u obchodu.

Povinnost vakcinace psů proti vzteklině vyplývá ze zákona č. 166/99 Sb., o veterinární péči!

 

 

 

Publikováno: 11.4.2019

Kotlíkové dotace

 

Obec Sadov informuje

 

Vážení spoluobčané,

začátkem dubna 2019 bude vyhlášena výzva pro 3. kolo kotlíkových dotací na podporu výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji. Novinkou bude možnost získání bezúročné půjčky ve výši 100% investice prostřednictvím jednotlivých obcí a zároveň pomoc při zpracování žádostí o dotaci. Finanční prostředky pro bezúročné půjčky poskytne obcím Státní fond životního prostředí. (SFŽP)

Proto žádáme všechny zájemce, kteří zvažují výměnu kotle na tuhá paliva, aby kontaktovali Obecní úřad Sadov (tel. 353 590 121, 724 374 380), a to do konce dubna. Podle počtu zájemců bude následně obec Sadov žádat o dotaci na SFŽP pro získání finančních prostředků pro vaše bezúročné půjčky. Upozorňujeme na skutečnost, že obec může podat pouze jednu žádost pro daný počet zájemců. Opozdilci budou mít smůlu!

Publikováno: 11.4.2019

21.4. - Velikonoční koncert

 

Kostel  sv. Máří  Magdalény v Boru

Neděle  21.dubna 2019 v 17 hodin


VELIKONOČNÍ  KONCERT


ženského komorního sboru COLLEGIUM VOCALE JIŘÍHO ŠTRUNCE

Sbormistr: Jarmila ŠTRUNCOVÁ

 


 

Zazní hudba autorů:

G.B.Pergolessi, B.Smetana, J.F.Moore, P.I.Čajkovský, P.Eben, I.Poslední

 

Hudební doprovody:

Jarmila Štruncová – varhany, el. klavír

 

A. V. Michna      Ó VINŠOVANÁ HODINO

A. V. Michna      NEBEŠTÍ KAVALÉROVÉ

 

Kancionál           V STRACHOTINĚ HÁJKU

G.B.Pergolessi    STABAT MATER  č.1, 8

L.Delibes            O SALUTARIS

B. Smetana        MÁ HVĚZDA

B. Smetana        ZÁPAD SLUNCE

E.Suchoň:           AKÁ SI MI KRÁSNA

B.Hanify:            AVE MARIA

J,F,Moore           SPIRIT OF GOD

M.Maiero            MAGGIO

N.Telfer:             KYRIE

P.I.Čajkovský:    BEZ PARY

A.Novikov          JASNÝ MĚSÍC

C.Franck           PANIS ANGELICUS

J.Leavit              KYRIE

I.Poslední          SANCTUS

P.Eben                KDYBY TU NIC NEBYLO

Kancionál:          JEN TO SAMO

 

Sponzorem koncertu je  „ Spolek  Frida  Sadov“

 


Publikováno: 8.4.2019

15.5. - Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/ 2020

 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA REGIONU KARLOVARSKÝ VENKOV

 

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/ 2020

 

Pracoviště: MŠ Sadov, MŠ Otovice, MŠ Hájek


- Zápis k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/ 2020 proběhne ve středu 15. 5. 2019 mezi 14:00 a 17:00hod pro všechna pracovišti v mateřské škole v Hájku.


- Plánovaný počet přijetí do mateřských škol je 30 dětí celkem pro všechna pracoviště, z toho max. 12 dětí mladších tří let (podle počtu přihlášených a přijatých dětí tří let).

 

Veškeré informace, kritéria k přijímacímu řízení naleznete v tomto dokumentu (pdf).

Publikováno: 19.3.2019

6.4. - Mobilní svoz velkoobjemového odpadu

 

Sobota 6. dubna 2019

Svoz velkoobjemového odpadu (např. nábytek, matrace, hadry, apod.) bude probíhat po jednotlivých domech pro občany všech částí obce. Občané, kteří mají zájem o odvoz, si svůj odpad připraví nejpozději do 9.00 hodin před svůj dům a firmě Marius Pedersen a.s. ho osobně předají.

Do tohoto svozu nepatří kovový odpad, autodíly, nebezpečný odpad a stavební suť. Tento odpad firma Marius Pedersen a. s. neodveze. Svoz velkoobjemového odpadu budou zajišťovat dvě auta. Svoz bude zahájen v 9.00 hodin v Podlesí (1. auto) a zároveň v 9.00 hodin ve Stráni (2. auto) a bude postupovat po jednotlivých částech obce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEBEZBEČNÝ ODPAD: 5.4.2019: 7:00 – 15:00, 6.4.2019: 7:00 – 12:00

Po předložení občanského průkazu je možné předat následující nebezpečné odpady na sběrné místo, které se nachází v budově bývalé hasičské zbrojnice v Sadově: autobaterie, staré barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, spotř. chemii, postřiky, pneumatiky z osobního automobilu bez disku (max. 4 ks). Nebezpečný odpad je možné předat pouze v uvedené dny a hodiny. Informace - Sběrné místo – 723 034 487

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysloužilé elektrospotřebiče a osvětlovací tělesa (televize, spotřební elektro, pračky, lednice, počítače, monitory, zářivky, apod.) je možné odevzdat na sběrné místo v průběhu celého roku.

Provozní doba: pondělí 7.00 – 9.00              14.00 – 15.00

Mimo otevírací dobu je odevzdání a odvoz elektrospotřebičů možné domluvit individuálně na tel. Sběrné místo – 723 034 487

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŠKERÝ ODPAD MOHOU ODEVZDÁVAT POUZE OBČANÉ, KTEŘÍ MAJÍ UZAVŘENOU SMLOUVU O LIKVIDACI ODPADU S OBCÍ SADOV (tj. smlouvu na nádobu na komunální odpad)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecní úřad Sadov