Novinky

Publikováno: 5.3.2021

MAS Krušné hory, o.p.s. - výzva č. 6 a pozvánka na seminář

 

MAS Krušné hory, o.p.s.

vypsala výzvu č. 6 z Programu rozvoje venkova, v rámci,které lze podat žádost o dotaci v těchto oblastech:

 

A. Investice do zemědělských podniků

 

B. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 

C. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností promalé podnikyo Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře či malokapacitního ubytovacího zařízení, pořízení strojů, technologiía dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost

 

D. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastecho veřejná prostranství v obcích, investice do MŠ a ZŠ, investice do staveba vybavení hasičských zbrojnic JSDH, obchody pro obce, obnova a zhodnocení kulturních památek, investice do staveb a vybavení prokulturní a spolkovou činnost, rekonstrukce a obnova výstavních expozica muzeí.


a zároveň vás zve na ON-LINE SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE konaný dne 18. 03. 2021 od 13:00 hod


Máte-li zájem se semináře zúčastnit, prosím zaregistrujte se zde nebo na https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/informace-k-prv/

Po registraci Vám bude nejpozději den předem zaslán přihlašovací odkaz kevstupu na seminář. Plánovaná délka semináře je cca 1-2 hodiny.

 

Více informací k výzvě najdete na https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyzvy/

 

Máte-li záměr k podání žádosti, doporučujeme vše konzultovat individuálně podomluvě s pracovníky MAS.MAS Krušné hory, o.p.s., se sídlem v Ostrově, Klínovecká 1407, kancelář MASBrigádnická 709, Ostrov, Tel. 608 717 158

 

Celý dokument ve formátu pdf.

Publikováno: 2.3.2021

Oznámení ČSÚ o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

 

Odkaz na dokument ČSÚ o sčítání lidu, domů a bytů.

Publikováno: 23.2.2021

Výdej respirátorů FFP2 pro občany starší 65 let

 

OBEC SADOV INFORMUJE

 

RESPIRÁTORY PRO OBČANY STARŠÍ 65 LET


Občané starší 65 let si mohou vyzvednout 5 ks respirátorů FFP2 na osobu na Obecním úřadu v Sadově ve dnech

 

Pondělí: 8:00 – 11:30 12:00 – 17:00

Úterý: 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30

Středa: 8:00 – 11:30 12:00 – 17:00

Čtvrtek: 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30

Pátek: 8:00 – 11:00

 

Výdej respirátorů bude přes výdejní okno.


Pokud se nemůžete dostavit na obecní úřad, je možné sidodání domluvit na tel:

 

Podatelna, matrika, pokladna – 353 590 121, 724 374 380, podatelna@sadov.cz

Starosta – 602 777 098, starosta@sadov.cz

Místostarosta – 724 180 380, mistostarosta@sadov.cz

Publikováno: 23.2.2021

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - PLATNOST OD 25.2.2021

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 

Odkaz na stažení celého znění mimořádného opatření

Publikováno: 22.2.2021

Respirátory FFP2 pro občany starší 65 let

 

Obec Sadov objednala dodávku respirátorů FFP2 pro občany starší 65 let.


Distribuce bude zahájena s největší pravděpodobností ve středu 24.2.2021. Respirátory pro občany starší 65 let v počtu 5 ks na osobu bude možné vyzvednout na obecním úřadu v Sadově u výdejního okna.

 

Občané, kteří se nemohou dostavit na OÚ Sadov si můžou dodání objednat domů na tel. 353 578 825, 724 180 380 nebo 602 777 098.

Informace o zahájení distribuce budou zveřejněny.

Publikováno: 15.2.2021

Omezení úředních hodin obecního úřadu od 15.2.2021

 

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací se od 15.2.2021 do odvolání omezují úřední hodiny Obecního úřadu v Sadově.

 

Pondělí: 8:00 – 11:30   12:00 – 17:00

Středa: 8:00 – 11:30   12:00 – 17:00

 

Mimo tyto úřední hodiny je možné návštěvu OÚ domluvit telefonicky pouze pokud je to nezbytně nutné.

 

Žádáme občany, aby úřední hodiny využívali pouze v nejnutnějších případech.

 

Komunikovat lze telefonicky, emailem, poštou nebo datovou schránkou - vzdbbke.

 

Poplatky lze platit bezhotovostně na účet obce u KB - 3427341/0100.

 

Podatelna, matrika, pokladna – 353 590 121, 724 374 380 podatelna@sadov.cz

Účetní, ekonom – 353 578 825, 724 374 042 ucetni@sadov.cz

Starosta – 602 777 098 starosta@sadov.cz

Místostarosta – 724 180 380 mistostarosta@sadov.cz

Publikováno: 28.12.2020

Obecní úřad - omezení úředních hodin (platnost do 14.2.2021)

 

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s nařízením vlády o přijetí krizových opatření se od 12.10. do 14.2.2021 omezují úřední hodiny Obecního úřadu v Sadově.

 

Pondělí: 8:00 – 11:30 12:00-13:30

Středa: 12:00 – 17:00

 

Mimo tyto úřední hodiny je možné návštěvu OÚ domluvit telefonicky pouze pokud je to nezbytně nutné. Žádáme občany, aby úřední hodiny využívali pouze v nejnutnějších případech. Komunikovat lze telefonicky, emailem, poštou nebo datovou schránkou - vzdbbke. Poplatky lze platit bezhotovostně na účet obce u KB - 3427341/0100.

 

Podatelna, matrika, pokladna – 353 590 121, 724 374 380, podatelna@sadov.cz

Účetní, ekonom – 353 578 825, 724 374 042, ucetni@sadov.cz

Starosta – 602 777 098, starosta@sadov.cz

Místostarosta – 724 180 380, mistostarosta@sadov.cz

Publikováno: 10.12.2020

Omezení úředních hodin obecního úřadu v době vánočních svátků

 

22.12. – 31.12.2020 úřad uzavřen


Do pokladny je možné platit do 21.12.2020do 13.30 hodin.

Publikováno: 7.12.2020

Studie: Sadov – veřejný prostor 2019 – revitalizace areálu bývalých služeb MNV

 

Obec Sadov zveřejňuje studii „Sadov – veřejný prostor 2019 – revitalizace areálu bývalých služeb MNV“.

Financování projektu bude z programu Revitalizace brownfieldu pro nepodnikatelské účely v rámci RE:START.

Podrobnější informace poskytne starosta nebo místostarosta.

Případné námitky či připomínky je možné podat písemně na Obecní úřad v Sadově do 31.12.2020.

 

Dokumenty:

01 Průvodní zpráva

02 Širší vztahy 5000

05 Urbanistické řešení

06a Vizu I

06b Vizu II

06c Vizu III

07 Koordinace 250

Publikováno: 29.10.2020

Zajištění léčivých prostředků během karantény

 

 

1 - 10 z 395 První | < Předchozí | Další > | Poslední