Novinky

Publikováno: 13.10.2017

16.10. - OÚ uzavřen

 

V pondělí 16.10.2017 bude obecní úřad z důvodu přerušení dodávky elektřiny uzavřen.

Publikováno: 11.10.2017

Zájmové útvary pro školní rok 2017/2018

 

Kroužky, které jsou v letošním školním roce otevřené v rámci SVČ v Otovicích a Sadově (dokument pdf).

Do kroužků se mohou přihlásit i další děti z obcí dobrovolného svazku Region Karlovarský venkov (Otovice, Sadov, Hájek).

Podrobné informace u zřš. Martina Tichého.

Do kroužků (pokud je volná kapacita) je nutné přihlášení do konce října.

Publikováno: 2.10.2017

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Eduard Frisch podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do ParlamentuČeské republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů, o z n a m u j e :


1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

 

- dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

- dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

2. Místem konání voleb:

 

ve volebním okrsku č.1

je volební místnost Kulturní dům Sadov č.p. 127

pro voliče bydlící v Sadově, Lesově, Podlesí

 

ve volebním okrsku č. 2

je volební místnost Kulturní dům Sadov č.p. 127

pro voliče bydlící v Boru, Stráni

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým neboslužebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Sadově dne 2.10.2017

Eduard Frisch, starosta obce

Publikováno: 27.9.2017

Mobilní svoz - velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad

 

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu - sobota 11.11.2017

 

Svoz velkoobjemového odpadu (např. nábytek, matrace, hadry, apod.) bude probíhat po jednotlivých domech pro občany všech částí obce. Občané, kteří mají zájem o odvoz, si svůj odpad připraví nejpozději do 9.00 hodin před svůj dům a firmě Marius Pedersen a.s. ho osobně předají.

Do tohoto svozu nepatří kovový odpad, autodíly, nebezpečný odpad a stavební suť. Tento odpad firma Marius Pedersen a. s.  neodveze. Svoz velkoobjemového odpadu budou zajišťovat dvě auta. Svoz bude zahájen v 9.00 hodin v Podlesí (1. auto) a zároveň v 9.00 hodin ve Stráni (2. auto) a bude postupovat po jednotlivých částech obce.

 

Nebezpečný odpad - pátek 10.11.2017 od 7:00 do 15:00 a sobota 11.11.2017 od 7:00 do 12:00

 

Po předložení občanského průkazu je možné předat následující nebezpečné odpady na sběrné místo, které se nachází v budově bývalé hasičské zbrojnice v Sadově: autobaterie, staré barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, spotř. chemii, postřiky, pneumatiky z osobního automobilu bez disku (max. 4 ks).

Nebezpečný odpad je možné předat pouze v uvedené dny a hodiny.

Informace - Sběrné místo - 723 034 487

 

Vysloužilé elektrospotřebiče a osvětlovací tělesa (televize, spotřební elektro, pračky, lednice, počítače, monitory, zářivky, apod.) je možné odevzdat na sběrné místo v průběhu celého roku.

Provozní doba:

pondělí 7:00 – 9:00     14:00 – 15:00

Mimo otevírací dobu je odevzdání a odvoz elektrospotřebičů možné domluvit individuálně na tel. Sběrné místo - 723 034 487

 

VEŠKERÝ ODPAD MOHOU ODEVZDÁVAT POUZE OBČANÉ, KTEŘÍ MAJÍ UZAVŘENOU SMLOUVU O LIKVIDACI ODPADU S OBCÍ SADOV (tj. smlouvu na nádobu na komunální odpad)

Publikováno: 22.9.2017

Zpravodaj MAS Krušné hory č. 2

 

Ke stažení z našich stránek je Zpravodaj MAS Krušné hory číslo 2

Publikováno: 11.9.2017

Poděkování

Vedení obce Sadov děkuje všem účastníkům sobotní dobrovolné akce Čištění vodních toků a naučných stezek, kterou pořádalo ve spolupráci se Sdružením Krušné hory - západ.
Poděkování patří dobrovolníkům z řad občanů Sadova, SDH Bor a TJ Sokol Sadov.
V rámce akce bylo uklizeno území mezi Sadovským a Borským potokem a odstraněny náletové dřeviny. Akce se zúčastnilo 20 lidí.
Publikováno: 11.9.2017

Výběrové řízení - MAS Krušné hory - Projektový manažer

 

Organizace MAS Krušné hory, o. p. s.vyhlašuje výběrové řízení na pozici projektový manažer.

Podrobnosti v tomto dokumentu.

Publikováno: 4.9.2017

9.9. - čištění vodních toků a naučných stezek

 

Sdružení Krušné hory - západ organizuje v září ve vybraných členských obcích čištění vodních toků, konkrétně Bystřice v Hroznětíně, Perninku a Merklíně, Klínoveckého potoka v Jáchymově, Vitického potoka v Dalovicích, Sadovského potoka v Sadově včetně svozu a likvidace odpadu. Dále bude vyčištěna Krušnohornická stezka v území obce Pernink, stezka Jáchymovské peklo, stezka o radonu v Jáchymově, obora v Hájku, Hřebečná, stezka Abertamských zastavení, Plešivecká stezka v území obce Abertamy.

Celá akce je možná díky dotaci ve výši 36 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství.

 

V Sadově čištění Sadovského potoka, sraz v sobotu 9.9. v 9:00 na hřišti TJ Sokol Sadov.

 

Publikováno: 31.8.2017

Branný den 16.9.2017

 

OBEC SADOV A SDH BOR

SRDEČNĚ ZVE NA BRANNĚ SPORTOVNÍ POŽÁRNÍ DEN

SOBOTA 16.9.2017 OD 15.00 NA HŘIŠTI TJ SOKOL SADOV

 

 

- PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU, ŠTAFETĚ A DALŠÍCH DOVEDNOSTECH

- PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT NEBO SE POBAVIT, RODINY S DĚTMI JSOU VÍTÁNY

- DĚTI I DOSPĚLÍ SI MOHOU VYZKOUŠET ZÁVODĚNÍ V POŽÁRNÍM SPORTU NEBO VE ŠTAFETĚ

- PRO DĚTI PŘIPRAVENY SLADKÉ DÁRKY, SKÁKACÍ HRAD, SOUTĚŽE, ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK, STŘELBA ZE VZDUCHOVKY

- OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

 

PROGRAM SPORTOVNÍHO DNE

15.00 – 18.00 – RŮZNÉ SOUTĚŽE A ZÁBAVA, SKÁKACÍ HRAD

18.00 – 20.00 – HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ SKUPINY NEW SHARKS

 

PŘIJĎTE SI UŽÍT SPOUSTU SRANDY A ZÁBAVY

 

Publikováno: 4.8.2017

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy

 

VEŘEJNÁ VÝZVA

k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy

 

Obec Sadov, zastoupená p. Eduardem Frischem, starostou obce vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: úředník obecního úřadu

Druh práce: referent společné správy a samosprávy

Místo výkonu práce: Sadov

Předpokládaný datum nástupu: 1.září 2017 nebo dle dohody

Platová třída odpovídající druhu práce: PT 9

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Další předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Lhůta a místo pro doručení přihlášky: 21. srpna 2017 včetně, Obecní úřad Sadov

 

Požadavky organizace:

-           znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook, Munis, Athena, Czech Point)

-           řidičský průkaz skupiny B

-           orientace v právních normách a dalších dokumentech pro uvedený druh práce

Výhodou:

-           znalost výkonu matriční agendy

-           zkouška zvláštní odborné způsobilosti

-           praxe ve státní správě a samosprávě

-           znalost chodu podatelny a výpravny, spisové a archivní služby, správní řád, ověřování

 

Náplň práce:

-       matriční agenda

-       evidence obyvatel

-       spisová služba

-       Czech Point

-       administrativní práce

-       chod podatelny a výpravny

-       zpracování návrhu obecně závazných vyhlášek

-       vyměřování správních a místních poplatků

-       zajišťování ucelených odborných agend na úseku odpadového a bytového hospodářství

-       vyřizování správních případů

-       zajišťování legalizace a vidimace dokladů a úředních listin

 

Náležitosti písemné přihlášky:

-       jméno, příjmení, titul zájemce

-       datum a místo narození

-       státní příslušnost zájemce

-       místo trvalého pobytu zájemce

-       číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana

-       datum a podpis zájemce

 

V přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo případně email).

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

-       životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o případných získaných odborných znalostech

-       výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních úředníků též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

-       ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělávání a další doklady potvrzující v žádosti uvedenou další odbornou kvalifikaci

 

Způsob podání přihlášky:

  • osobně na Obecním úřadě v Sadově
  • písemně na adresu:                  

Obec Sadov

Sadov 34

360 01 Sadov

 

Bližší informace o pracovní pozici získáte u p. Eduarda Frische  č. telefonu  602 777 098

 

V Sadově dne 4. srpna 2017

Eduard Frisch, starosta


Podrobnosti veřejné výzvy v tomto přiloženém dokumentu.

1 - 10 z 242 První | < Předchozí | Další > | Poslední