Novinky

Publikováno: 4.8.2017

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy

 

VEŘEJNÁ VÝZVA

k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy

 

Obec Sadov, zastoupená p. Eduardem Frischem, starostou obce vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: úředník obecního úřadu

Druh práce: referent společné správy a samosprávy

Místo výkonu práce: Sadov

Předpokládaný datum nástupu: 1.září 2017 nebo dle dohody

Platová třída odpovídající druhu práce: PT 9

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Další předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Lhůta a místo pro doručení přihlášky: 21. srpna 2017 včetně, Obecní úřad Sadov

 

Požadavky organizace:

-           znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook, Munis, Athena, Czech Point)

-           řidičský průkaz skupiny B

-           orientace v právních normách a dalších dokumentech pro uvedený druh práce

Výhodou:

-           znalost výkonu matriční agendy

-           zkouška zvláštní odborné způsobilosti

-           praxe ve státní správě a samosprávě

-           znalost chodu podatelny a výpravny, spisové a archivní služby, správní řád, ověřování

 

Náplň práce:

-       matriční agenda

-       evidence obyvatel

-       spisová služba

-       Czech Point

-       administrativní práce

-       chod podatelny a výpravny

-       zpracování návrhu obecně závazných vyhlášek

-       vyměřování správních a místních poplatků

-       zajišťování ucelených odborných agend na úseku odpadového a bytového hospodářství

-       vyřizování správních případů

-       zajišťování legalizace a vidimace dokladů a úředních listin

 

Náležitosti písemné přihlášky:

-       jméno, příjmení, titul zájemce

-       datum a místo narození

-       státní příslušnost zájemce

-       místo trvalého pobytu zájemce

-       číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana

-       datum a podpis zájemce

 

V přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo případně email).

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

-       životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o případných získaných odborných znalostech

-       výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních úředníků též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

-       ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělávání a další doklady potvrzující v žádosti uvedenou další odbornou kvalifikaci

 

Způsob podání přihlášky:

  • osobně na Obecním úřadě v Sadově
  • písemně na adresu:                  

Obec Sadov

Sadov 34

360 01 Sadov

 

Bližší informace o pracovní pozici získáte u p. Eduarda Frische  č. telefonu  602 777 098

 

V Sadově dne 4. srpna 2017

Eduard Frisch, starosta


Podrobnosti veřejné výzvy v tomto přiloženém dokumentu.

Publikováno: 1.8.2017

Stavební úprava chodníku při silnici III/22129

 

Projekt - STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU PŘI SILNICI III/22129 je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je vytvořit funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro chodce v obci.

V rámci projektu dojde k rekonstrukci chodníku podél silnice III/22129, součástí stavby je i řešení odvodnění, rekonstrukce VO.

 

 

Publikováno: 1.8.2017

Kotlíkové dotace

 

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výzvy pro občany Karlovarského kraje k předkládání žádostí o kotlíkové dotace.

 

Příjem žádostí proběhne ode dne 30. 8. 2017 od 14:00, a to prostřednictvím elektronického podávání.

 

Karlovarský kraj pro kotlíkové dotace II zřídil speciální informační web, který lze nalézt na http://kotliky.kr-karlovarsky.cz/ Zde jsou uveřejněny veškeré relevantní dokumenty nezbytné pro podání žádosti o dotaci.

 

Za účelem zajištění informovanosti občanů ohledně kotlíkových dotací uspořádáme semináře přímo v obcích a městech Karlovarského kraje.

 

Odkaz na dokument (pdf) - Přehled seminářů ke kotlíkovým dotacím

Odkaz na dokument - Výzva průběžná - Kotlíkové dotace II

Publikováno: 27.7.2017

Restaurace A klub - otevřeno od 28.7.

 

V pátek 28.7.2017 se po provedené rekonstrukci znovu otevírá restaurace A klub v kulturním domě v Sadově.

Publikováno: 19.6.2017

Nabídka zaměstnání

 

OBEC SADOV PŘIJME NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK


  • KNIHOVNÍKA – KNIHOVNICI
  • KRONIKÁŘE

 

Bližší informace podá starosta obce Eduard Frisch – tel. 602 777 098

Místostarosta obce Ladislav Ludvík – tel. 724 180 380

Obecní úřad – 353 590 121

Publikováno: 7.6.2017

LIVID CAMP 17.5.2017

 

Ve školní družině při ZŠ Sadov ve spolupráci s Obcí Sadov proběhla dne 17. 5. 2017 velmi zdařilá akce nejen pro žáky naší školy, ale i pro děti a rodiče z okolních obcí. Pod názvem „LIWID CAMP“ probíhaly na školním hřišti od 14:00 hod. workshopy s hudební tématikou. Děti vyráběly hudební nástroje, zpívalo se s kytarou, připravovali jsme společný tanec na ústřední píseň skupiny Liwid „Amélie“, kterou se všichni naučili, aby ji pak společně zazpívali jako překvapení pro diváky. Jednotliví muzikanti ze skupiny se věnovali budoucím hudebním nadšencům – hrálo se na bicí, na elektrickou kytaru i na basovou kytaru. Pro kluky bylo velkým zážitkem, že si domů odnesli trsátka, paličky apod.
Vyráběli se placky s logem skupiny Liwid. Každá placka byla originálním kouskem a kapelník Honza Porada měl velkou radost. Po vydatné večeři (byly řízečky) vypukl hlavní program „Koncert pro páťáky“. Bylo to takové pomyslné rozloučení s žáky 5. třídy, kteří odchází na II. stupeň i s jejich rodiči, kteří jsou velkou oporou.
Nejprve zahrála začínající skupina Luka, která všechny příjemně naladila, nicméně všichni netrpělivě čekali na své kamarády – skupinu Liwid pod vedením Honzy Porady.

A jedním slovem – pecka!!! Zpívalo se a tančilo až do 21:00 hod. a klidně by se dalo pokračovat dál, ale ráno všechny čekaly školní povinnosti.
Velké poděkování patří Obci Sadov za podporu a technické zázemí, rodičům za jejich vstřícnost a buchty (byly báječné), skupinám LUKA a LIWID. Velké poděkování patří firmě LIMUZÍNA TRANSPORT, která nám pomohla zajistit nezapomenutelný zážitek pro naše páťáky, neboť jako překvapení absolvovali jízdu krásnou limuzínou, kterou si parádně užili.
A krásná tečka na závěr. Originální placky si skupina Liwid odvezla a až je na svých koncertech vydraží, tak se za utržené peníze nakoupí dobroty pro pejsky v útulku a všichni je společně půjdou předat. Už se moc těší.

 

Fotografie z této vydařené akce v naší fotogalerii.

Publikováno: 22.5.2017

4.6. - Dětský den (14:00 na hřišti TJ Sokol Sadov)

 

Publikováno: 22.5.2017

Pozvánky na semináře 26.5. a 31.5.2017

 

Pozvánka na seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS Krušné hory – Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center

26.5.2017 od 9:00, Zasedací místnost Rady města (1. patro, vedle kanceláře starosty), Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Odkaz na soubor s pozvánkou ve formátu pdf.

 

Pozvánka na seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS Krušné hory – Sociální podnikání

26.5.2017 od 10:30, Zasedací místnost Rady města (1. patro, vedle kanceláře starosty), Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Odkaz na soubor s pozvánkou ve formátu pdf.

 

Pozvánka na seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS Krušné hory – Prorodinná opatření

31.5.2017 od 10:00, Zasedací místnost ve věži (1. patro), Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Odkaz na soubor s pozvánkou ve formátu pdf.

 

Pozvánka na seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS Krušné hory – Podpora zaměstnanosti

31.5.2017 od 11:00, Zasedací místnost ve věži (1. patro), Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Odkaz na soubor s pozvánkou ve formátu pdf.

Publikováno: 10.5.2017

26.5.2017 - koncert CODA

 

V pátek 26.5.2017 od 20:00 v Kulturním domě v Sadově vystoupí skupina CODA.

 

Publikováno: 4.5.2017

Informace - možnost podání ŽÁDOSTI O DOTACI pro subjekty z území MAS Krušné hory

 

Podrobnosti v tomto dokumentu (formát pdf).

Dotazy k plánovaným výzvám a jejich pravidlům směřujte na pracovníky kanceláře společnosti MAS Krušné hory, o.p.s.,

MT: +420730145684, e-mail: info@mas-krusnehory.cz, www.mas-krusnehory.cz

1 - 10 z 233 První | < Předchozí | Další > | Poslední