Novinky

Publikováno: 1.8.2018

Pátek 3.8. - OÚ uzavřen

 

V pátek 3.8.2018 bude Obecní úřad Sadov uzavřen z důvodu dovolené.

Publikováno: 27.7.2018

Hejtmanka vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území regionu

 

Od čtvrtka 26. července 2018 až do odvolání vyhlašuje hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů pro celé území našeho regionu.Činí tak na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Václava Klemáka. Důvodem rozhodnutí je vyšší výskyt požárů ve venkovním prostředí, nedostatek dešťových srážek, vysoké teploty vzduchu a další prognóza teplého počasí.

​Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů je stanoveno Nařízením Karlovarského kraje č. 4/2016, kterým se určují podmínky k zabezpečení požární ochrany. „Dlouhodobé sucho, žádný déšť i předpověď počasí, která nepřináší změnu, to vše by mohlo zapříčinit vznik požáru kdekoliv v našem kraji. Musíme proto přistoupit k preventivním opatřením, která zahrnují například zákaz rozdělávat a udržovat ohně na volném prostranství, pálení klestí či používání pyrotechniky. Věřím, že to lidé pochopí a budou tyto podmínky dodržovat,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová. Porušení povinností stanovených uvedeným rozhodnutím lze postihnout jako přestupek.


„Informaci jsme zveřejnili na krajské úřední desce a předáme ji všem městským a obecním úřadům, které taktéž na úředních deskách zveřejní vyhlášení i ukončení tohoto období,“ doplnila ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje Martina Vránová.

Obecné podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je jakákoli plocha na území kraje, která je pokryta vegetací takového charakteru, že je schopna v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru umožnit vznik požáru a jeho následné šíření (např. lesní porosty, plochy zemědělských kultur, parky, zahrady, louky apod.)

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na výše uvedených místech zakázáno: 

a) rozdělávat a udržovat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty
b) pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích
c) provozovat jízdy parních lokomotiv, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru
d) používat pyrotechnické výrobky
e) používat jiné zdroje zapálení (např. létající přání, lampiony se světlem z otevřeného ohně, pochodně apod.)
f) spotřebovávat vodu z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při sklizni obilovin, řepky a siláže v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) Žňová technika (veškerá technika používaná ke sklizni, převozu, odvozu, úpravě polí) musí být vybavena lapači jisker, lapači nemusí být vybavena, pokud je od výrobce provedena tak, že nemůže dojít k výfuku žhavých částic.

(2) Žňová technika musí být vybavena kromě hasicího přístroje instalovaného výrobcem ještě vodním nebo pěnovým přenosným hasicím přístrojem s minimálním objemem hasiva 9 litrů. Pokud se jedná o soupravu (např. traktor a valník), musí být hasicím přístrojem vybaveno pouze vlečné vozidlo.

(3) Součástí žňové techniky musí být technika schopná upravit půdu tak, aby vznikl ochranný pruh, který zamezí šíření požáru (ochranný pruh musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru), tato technika musí být přítomna v místě provádění sklizně a u této techniky musí být nepřetržitě přítomna znalá obsluha. Pokud se jedná o pole o výměře 100 ha a větší, musí být tato technika přítomna na poli ve dvojnásobném množství.

(4) V případě založení stohu na strništi, musí být po naskladnění provedena úprava půdy po jeho obvodu takovým způsobem, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 10 metrů (ochranný pruh musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru).

(5) Pokud se provádí sklizeň obilovin, řepky a siláže na poli o výměře 100 ha a větší, musí být pole rozděleno alespoň na dvě přibližně stejně velké části, kdy k rozdělení pole dojde sklizní plodin a úpravou půdy tak, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 15 metrů (ochranný pruh musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru).
Publikováno: 26.7.2018

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy - ekonom obce

Obec Sadov, zastoupená p. Ladislavem Ludvíkem, starostou obce vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.

veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: úředník obecního úřadu

Druh práce: ekonom obce

 

Podrobnosti veřejné výzvy v tomto dokumentu, ke stažení ve formátu pdf.

Publikováno: 19.6.2018

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

 

Informace ke změnám ve vydávání cestovních pasů po novele zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, účinné od 1. července 2018, naleznete v přiloženém letáku, který vydal správní odbor Ministerstva vnitra ČR.

Leták ke stažení - Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

Publikováno: 19.6.2018

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Informace ke změnám ve vydávání občanských průkazů po novele zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, účinné od 1. července 2018, naleznete v přiloženém letáku, který vydal správní odbor Ministerstva vnitra ČR.
Publikováno: 18.6.2018

Soutěž v požárním sportu - 24.6.2018

 

Publikováno: 18.6.2018

Krušnohorský pohár 3. ročník - RC maket a polomaket

 

Publikováno: 28.5.2018

2.ročník Jízda naděje pro Lucinku

 

Podrobnosti na webových stránkách http://pomahejsrdcem.cz/jizda-nadeje/2-rocnik-jizda-nadeje-pro-lucinku/

 

 

Publikováno: 24.5.2018

Dětský den - sobota 2.6.2018

 

Obec Sadov vás srdečně zve na

Dětský den

v sobotu 2.6.2018 od 14:30 na hřišti TJ Sokol Sadov v Lesově.

 

Publikováno: 30.4.2018

Tisková zpráva - Čištění řeky Ohře 2018

 

Zpráva o realizaci akce Čištění řeky Ohře 2018

MAS Krušné hory, o.p.s. se společně s krajskou sítí místních akčních skupin zapojila do akce Čištění řeky Ohře 2018, která si kladla za cíl vyčistit břehy a tok řeky od odpadků a ostatního nepořádku.

Akce se uskutečnila v sobotu 7. dubna 2018. Na našem úseku od Karlových Varů do Stráže nad Ohří se do ní zapojilo 294 dobrovolníků. Úsek od Karlových Varů do Stráže nad Ohří (32,8 km) byl rozdělen na několik menších částí, do jejichž úklidu se aktivně zapojily všechny obce podél řeky.

 

Počet zapojených dobrovolníků:

Karlovy Vary - 88 dobrovolníků (z toho 61 po vodě)

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace - 40 dobrovolníků

Sadov - 21 dobrovolníků

Kyselka - 34 dobrovolníků

Velichov - 60 dobrovolníků

Vojkovice - 21 dobrovolníků

Stráž nad Ohří - 30 dobrovolníků.

 

Povodí Ohře, s. p. odvezl na skládku 3 tuny odpadu a 0,5 tun pneumatik, Správa lázeňských parků Karlovy Vary, p. o. celkem 3,5 tuny odpadu.

Především bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do akce. Velké poděkování patří půjčovně lodí Rafting Ohře a starostům obcí Sadov, Kyselka, Velichov, Vojkovice, Stráž nad Ohří, že se aktivně zapojili do organizace úklidu na svém území. Finanční příspěvek poskytl Krajský úřad Karlovarského kraje, města Ostrov, Jáchymov, Nejdek a obce Nové Hamry, Otovice a Hájek. O pitný režim se postaraly Karlovarské minerální vody, a.s., ochranné prostředky, pytle na odpad, kontejnery a svoz a likvidaci nashromážděného odpadu na svém území zajistil Magistrát města Karlovy Vary. Zbytek našeho úseku zabezpečilo Povodí Ohře, s. p.

Akce se konala v rámci celorepublikové iniciativy – Ukliďme svět! Ukliďme Česko!

Doufáme, že příští rok se akce vydaří minimálně stejně úspěšně jako letos.

 

Zpracovala: Ing. Jana Blehová

 

Celá tisková zpráva včetně fotografií ve formátu pdf.

1 - 10 z 276 První | < Předchozí | Další > | Poslední