Novinky

Publikováno: 15.7.2019

Veřejná výzva - úředník obecního úřadu

.

Obec Sadov, zastoupená p. Eduardem Frischem, starostou obce vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

úředník obecního úřadu (ekonom obce).

 

Podrobnosti v dokumentu (pdf) ... ke stažení.

Publikováno: 15.7.2019

OÚ Sadov - omezení provozu

.

Ve dnech od 22.07.2019 do 31.07.2019 bude z důvodu dovolené provoz Obecního úřadu Sadov omezen a to zejména: matrika, pokladna, evidence obyvatel, ověřování podpisu/listin, CZECH POINT.

Publikováno: 9.7.2019

Sadov - recyklace elektrospotřebičů

.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí.

 

Loni občané odevzdali k recyklaci 2 667,88 kilogramů starých spotřebičů.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.

Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 2 667,88 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 40,90 MWh elektřiny, 2 438,67 litrů ropy, 175,60 m3 vody a 1,35 tun primárních surovin.

Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 8,27 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 36,56 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

 

 

Publikováno: 7.7.2019

Konkursní řízení - ředitel/ředitelka školy

.

Rada dobrovolného svazku obcí Region Karlovarský Venkov ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

 

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov

 

Veškeré podrobnosti v dokumentu ... ke stažení zde.

Publikováno: 2.7.2019

Aktualizovaný ceník tenisových kurtů od 1.7.2019

 

Sazba za 1 hod./kurt

 

Občané Sadova

Ostatní

9 – 16 hod.

0,-

120,-

Od 16 hod.

0,-

150,-

Dítě do 18 let

0,-

30,-

Dospělý + dítě do 18 let

0,-

90,-

Dospělý při zakoupení 10 hod.

0,-

100,-

 

Zájemci si mohou termín pronájmu zamluvit u správce tenisových kurtů – p. Karel Koch, tel. 724 332 608

Poplatky za pronájem budou zaplaceny na pokladně obecního úřadu v Sadově. Potvrzení o zaplacení bude následně předloženo správci tenisových kurtů.

Publikováno: 23.5.2019

1.6. - Dětský den (15:00 hřiště TJ Sokol Sadov)

.
.
Publikováno: 9.5.2019

9. května - Májové zpívání pro maminky

 

Srdečně vás zveme na vystoupení žáků 1. - 5. ročníku ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov.

Májové zpívání pro maminky

Kostel sv. Máří Magdalény v Boru

Čtvrtek 9. května v 17:30.

 

Publikováno: 2.5.2019

Ceník pronájmu tenisových kurtů obce Sadov

 

Sazba za 1 hod./kurt

 

Občané Sadova

Ostatní

9 – 16 hod.

80,-

120,-

Od 16 hod.

80,-

150,-

Dítě do 18 let

20,-

30,-

Dospělý + dítě do 18 let

60,-

90,-

Dospělý při zakoupení 10 hod.

65,-

100,-

 

Zájemci si mohou termín pronájmu zamluvit u správce tenisových kurtů – p. Karel Koch, tel. 724 332 608

Poplatky za pronájem budou zaplaceny na pokladně obecního úřadu v Sadově. Potvrzení o zaplacení bude následně předloženo správci tenisových kurtů.

Publikováno: 15.4.2019

1.5. - Vakcinace psů

 

1.5.2018 v 14.15-14.45 proběhne pravidelná každoroční vakcinace psů.

Cena vakcinace: vzteklina 150 Kč a kombinovaná vakcína 330 Kč (vzteklina, psinka, parvoviróza, infekční laryngotracheitida, inf.zánět jater, leptospiróza, psincový kašel) + možnost zakoupení odčervení psů (i koček) - tabletky, a přípravků proti klíšťatům a blechám (kapičky, tabletky nebo obojky)

Místo konání: Sadov u školy/Sadov u obchodu.

Povinnost vakcinace psů proti vzteklině vyplývá ze zákona č. 166/99 Sb., o veterinární péči!

 

 

 

Publikováno: 11.4.2019

Kotlíkové dotace

 

Obec Sadov informuje

 

Vážení spoluobčané,

začátkem dubna 2019 bude vyhlášena výzva pro 3. kolo kotlíkových dotací na podporu výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji. Novinkou bude možnost získání bezúročné půjčky ve výši 100% investice prostřednictvím jednotlivých obcí a zároveň pomoc při zpracování žádostí o dotaci. Finanční prostředky pro bezúročné půjčky poskytne obcím Státní fond životního prostředí. (SFŽP)

Proto žádáme všechny zájemce, kteří zvažují výměnu kotle na tuhá paliva, aby kontaktovali Obecní úřad Sadov (tel. 353 590 121, 724 374 380), a to do konce dubna. Podle počtu zájemců bude následně obec Sadov žádat o dotaci na SFŽP pro získání finančních prostředků pro vaše bezúročné půjčky. Upozorňujeme na skutečnost, že obec může podat pouze jednu žádost pro daný počet zájemců. Opozdilci budou mít smůlu!

1 - 10 z 323 První | < Předchozí | Další > | Poslední