Novinky

Publikováno: 29.10.2020

Zajištění léčivých prostředků během karantény

 

 

Publikováno: 9.10.2020

Obecní úřad - omezení úředních hodin (platnost do 12.12.2020)

 

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s nařízením vlády o přijetí krizových opatření se od 12.10. do 12.12.2020 omezují úřední hodiny Obecního úřadu v Sadově.

 

Pondělí: 8:00 – 11:30 12:00-13:30

Středa: 12:00 – 17:00

 

Mimo tyto úřední hodiny je možné návštěvu OÚ domluvit telefonicky pouze pokud je to nezbytně nutné. Žádáme občany, aby úřední hodiny využívali pouze v nejnutnějších případech. Komunikovat lze telefonicky, emailem, poštou nebo datovou schránkou - vzdbbke. Poplatky lze platit bezhotovostně na účet obce u KB - 3427341/0100.

 

Podatelna, matrika, pokladna – 353 590 121, 724 374 380, podatelna@sadov.cz

Účetní, ekonom – 353 578 825, 724 374 042, ucetni@sadov.cz

Starosta – 602 777 098, starosta@sadov.cz

Místostarosta – 724 180 380, mistostarosta@sadov.cz

Publikováno: 5.10.2020

Usnesení Vlády České republiky č. 391/2020 Sb. a č. 392/2020 Sb.

 

Usnesení Vlády České republiky č. 391/2020 Sb. - vyhlášení nouzového stavu

Usnesení Vlády České republiky č. 392/2020 Sb. - o přijetí krizového opatření

Publikováno: 10.9.2020

Mimořádné opatření - platné od 10.9.2020

 

Mimořádné opatření - MZDR 15757_2020_33–nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 10. 9. 2020 do odvolání.

Publikováno: 8.9.2020

24.10. - Mobilní svoz velkoobjemového odpadu

 

Obecní úřad Sadov informuje

 

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu

 

Sobota 24. října 2020

 

Svoz velkoobjemového odpadu (např. nábytek, matrace, hadry, apod.) bude probíhat po jednotlivých domech pro občany všech částí obce. Občané, kteří mají zájem o odvoz, si svůj odpad připraví nejpozději do 9.00 hodin před svůj dům a firmě Marius Pedersen a.s. ho osobně předají.

Do tohoto svozu nepatří kovový odpad, autodíly, nebezpečný odpad a stavební suť. Tento odpad firma Marius Pedersen a. s.  neodveze. Svoz velkoobjemového odpadu budou zajišťovat dvě auta. Svoz bude zahájen v 9.00 hodin v Podlesí (1. auto) a zároveň v 9.00 hodin ve Stráni (2. auto) a bude postupovat po jednotlivých částech obce.

--------------------------------------------------------------------------------------------

NEBEZBEČNÝ ODPAD: 23.10.2020: 7:00 – 15:00, 24.10.2020: 7:00 – 12:00

Po předložení občanského průkazu je možné předat následující nebezpečné odpady na sběrné místo, které se nachází v budově bývalé hasičské zbrojnice v Sadově: autobaterie, staré barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, spotř. chemii, postřiky, pneumatiky z osobního automobilu bez disku (max. 4 ks). Nebezpečný odpad je možné předat pouze v uvedené dny a hodiny. Informace - Sběrné místo - 723 034 487

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysloužilé elektrospotřebiče a osvětlovací tělesa (televize, spotřební elektro, pračky, lednice, počítače, monitory, zářivky, apod.) je možné odevzdat na sběrné místo v průběhu celého roku.

Provozní doba: pondělí 7.00 – 9.00              14.00 – 15.00

Mimo otevírací dobu je odevzdání a odvoz elektrospotřebičů možné domluvit individuálně na tel. Sběrné místo - 723 034 487

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŠKERÝ ODPAD MOHOU ODEVZDÁVAT POUZE OBČANÉ, KTEŘÍ MAJÍ UZAVŘENOU SMLOUVU O LIKVIDACI ODPADU S OBCÍ SADOV (tj. smlouvu na nádobu na komunální odpad)

Publikováno: 1.9.2020

5.9. - Rozloučení s létem na sportovním hřišti v Boru

 

 

Publikováno: 20.8.2020

Mimořádná opatření (Covid-19) s účinností od 1.9.2020

 

Mimořádné opatření - omezení či zákaz veřejných akcí s účinností od 1.9.2020

 

Mimořádné opatření - nošení roušek s účinností od 1.9.2020

Publikováno: 18.8.2020

Rozloučení s létem - 30.8.

 

Obec Sadov

 

zve děti a rodiče na

 

Rozloučení s létem a prázdninami

 

30.8.2020 od 13.00 hodin na hřišti TJ Sokol Sadov

 

 

Publikováno: 18.8.2020

Environmentální vyúčtování - recyklace vysloužilých elektrozařízení

 

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů obce Sadov

 

V loňském roce občané obce odevzdali k recyklaci 847,93 kg vysloužilých elektrozařízení


Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto výrobků. Občané naší obce jsou si vědomi významností třízení elektra a poctivě využívají k jejich odevzdávání sběrné dvory a červené kontejnery společnosti ASEKOL. Právě díky environmentálnímu vyúčtování zpracovanému kolektivním systémem ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše společnost přispěla ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ropa, voda, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.

 

Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos zpětného odběru k ochraně přírody, vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili elektrozařízení, která ušetřila 12,15 MWh elektřiny, 814,14 litrů ropy, 88,64 m3 vody a 0,51 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 3,12 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 51,97 kg.

 

Že každý kus vytříděného elektra se počítá, nám ukazuje například již 100 vytříděných mobilních telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy do Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.

 

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

 

 

Publikováno: 25.7.2020

Doporučení - COVID-19

 

OBEC SADOV INFORMUJE

 

Vážení spoluobčané,

vzhledem k nepříznivé situaci ohledně nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 žádáme občany:

 

- aby úřední hodiny využívali pouze pokud je to nezbytně nutné. Komunikovat lze telefonicky, emailem, poštou nebo datovou schránkou - vzdbbke. Poplatky lze platit bezhotovostně na účet obce u KB - 3427341/0100.

 

Podatelna, matrika, pokladna – 353 590 121, 724 374 380, podatelna@sadov.cz

Účetní, ekonom – 353 578 825, 724 374 042, ucetni@sadov.cz

Starosta – 602 777 098, starosta@sadov.cz

Místostarosta – 724 180 380, mistostarosta@sadov.cz

 

a doporučujeme:


- aby při návštěvách vnitřních prostor (obecní úřad, knihovna, obchod) používali ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

1 - 10 z 386 První | < Předchozí | Další > | Poslední