Novinky

Publikováno: 16.10.2019

21.12. koncert - Menhir

 

21.12.2019 v 20:00 v KD Sadov

 

Publikováno: 16.10.2019

19.10. koncert - Vilém Čok

 

Koncert - 19.10.2019 v 20:00 v KD Sadov

 

Publikováno: 1.10.2019

Bor - změna svozu komunálního odpadu

 

Obec Sadov informuje

 

Vážení občané Boru,

od 14.10.2019 dochází ke změně svozového dne komunálního odpadu v Boru. Nově se bude v Boru svážet komunální odpad každé úterý.

Publikováno: 30.9.2019

MAS Krušné hory - 4. kolo žádostí o dotace

 

MAS Krušné hory, o. p. s. vyhlašuje 4. kolo výzev k předkládání žádostí o dotace v rámci operačního programu zaměstnanost.

 

Jedná se o výzvy:

  • Prorodinná opatření IV
  • Podpora zaměstnanosti IV
  • Podpora sociálních komunitních služeb a komunitních center IV

 

Výzvy včetně příloh naleznete na https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-opz/a4-kolo-vyzev-opz/

 

K výzvám pořádáme semináře pro žadatele a příjemce. Pozvánky naleznete zde: https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/informace-k-opz/

Publikováno: 20.9.2019

28.9. - čištění vodních toků a naučných stezek

Lesov-niva mezi potoky

Sraz v parčíku u fotbalového hřiště v sobotu 28.9.2019 v 9:00.

Publikováno: 18.9.2019

2.11. - mobilní svoz velkoobjemového odpadu

 

Obecní úřad Sadov i n f o r m u j e

 

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu

Sobota 2. listopadu 2019

 

Svoz velkoobjemového odpadu (např. nábytek, matrace, hadry, apod.) bude probíhat po jednotlivých domech pro občany všech částí obce. Občané, kteří mají zájem o odvoz, si svůj odpad připraví nejpozději do 9.00 hodin před svůj dům a firmě Marius Pedersen a.s. ho osobně předají.

Do tohoto svozu nepatří kovový odpad, autodíly, nebezpečný odpad a stavební suť. Tento odpad firma Marius Pedersen a. s.  neodveze. Svoz velkoobjemového odpadu budou zajišťovat dvě auta. Svoz bude zahájen v 9.00 hodin v Podlesí (1. auto) a zároveň v 9.00 hodin ve Stráni (2. auto) a bude postupovat po jednotlivých částech obce.

--------------------------------------------------------------------------------------------

NEBEZBEČNÝ ODPAD: 1.11.2019: 7:00 – 15:00, 2.11.2019: 7:00 – 12:00

Po předložení občanského průkazu je možné předat následující nebezpečné odpady na sběrné místo, které se nachází v budově bývalé hasičské zbrojnice v Sadově: autobaterie, staré barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, spotř. chemii, postřiky, pneumatiky z osobního automobilu bez disku (max. 4 ks). Nebezpečný odpad je možné předat pouze v uvedené dny a hodiny. Informace - Sběrné místo - 723 034 487

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vysloužilé elektrospotřebiče a osvětlovací tělesa (televize, spotřební elektro, pračky, lednice, počítače, monitory, zářivky, apod.) je možné odevzdat na sběrné místo v průběhu celého roku.

Provozní doba: pondělí 7.00 – 9.00              14.00 – 15.00

Mimo otevírací dobu je odevzdání a odvoz elektrospotřebičů možné domluvit individuálně na tel. Sběrné místo - 723 034 487

----------------------------------------------------------------------------------------------

VEŠKERÝ ODPAD MOHOU ODEVZDÁVAT POUZE OBČANÉ, KTEŘÍ MAJÍ UZAVŘENOU SMLOUVU O LIKVIDACI ODPADU S OBCÍ SADOV (tj. smlouvu na nádobu na komunální odpad).

Publikováno: 27.8.2019

Bezpečnostní desatero

 

Publikováno: 25.8.2019

1. slavnosti Boru

 

1. SLAVNOSTI BORU

 

650 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY

 

SOBOTA 24. 8. 2019

 

19:00 – začátek – sportovní hřiště Bor

20:00 – živá hudba TSUNAMI

 

Možnost k zakoupení občerstvení – alko, nealko, buřty, klobása aj.

 

 

Akce je sponzorována obcí Sadov.

 

 

Publikováno: 14.8.2019

Narozeninový masakr - 21.9.2019

.

... jako každé září tak i letos má Radek narozeniny

 

Narozeninový masakr V.

 

21.9.2019 od 20:00 v Kulturním domě v Sadově.

 

Publikováno: 14.8.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy při nedostatku vody

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve veřejném zájmu a bez náhrady, a to

 

s platností do odvolání (na dobu nezbytně nutnou),

 

v souladu s ust. § 109 odst. 1 vodního zákona, s odkazem na ust. § 115a vodního zákona,

 

z a k a z u j e

 

ve správním území ORP Karlovy Vary

odběry povrchových vod z vodních toků,

povolené dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona,

resp. v celých povodích následujících vodních toků:

 

Borský potok, IDVT 10226592, ř. km 0 – pramen,

Lučinský potok, IDVT 10284037, ř. km 0 – 1,0,

Lužecký (Děpoltovický) potok, IDVT 10102638, ř. km 0 – 4,8,

Sadovský potok, IDVT 10283966, ř. km 0 – 3,9,

Vitický (Dalovický) potok, IDVT 10100430, ř. km 0 – pramen.

 

Opatření se nevztahuje na povolené odběry za účelem hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro potřeby osobní hygieny a na jiné odběry povolené ve veřejném zájmu.

 

Celý text ke stažení (odkaz na soubor ve formátu pdf)

1 - 10 z 334 První | < Předchozí | Další > | Poslední